تداوم گروکشی آمریکا از اوکراین؛‌ این بار به بهانه مراوده با چین

  تاخیر دولت دونالد ترامپ در تحویل سلاح و مهمات به اوکراین به موجب قراردادی به ارزش ۳۰ میلیون دلار، به تردیدها درباره علت این تاخیر به بهانه تلاش چین برای خرید شرکت هوافضای اوکراین منجر شدهاست  

Continue Reading

رقابت با چین صرفا یک مساله فدرال نیستبا فشار چین بر سر تایوان مقابله کنید

وزیر خارجه آمریکا از فرمانداران این کشور خواست تا مقابل فشار چین برای نادیده گرفتن تایوان مقاومت کنند. او همچنین هشدار داد که پکن به صورت روزافزونی نبرد دیپلماتیک خود را به سطوح محلی کشانده است

Continue Reading

با رشد درگیری‌های جدید؛ اتحادیه آفریقا میزبان نشست “خاموش‌ کردن سلاح‌ها

سران دولت‌های آفریقایی  برای شرکت در نشستی با تمرکز بر چگونگی ایفای نقش بیشتر در حل و فصل درگیری‌های گسترش‌ یافته در سراسر این قاره در مقر اتحادیه آفریقا گردهم می‌آیند

Continue Reading

سازمان ملل در جهانی از بی‌اعتمادی، هفتاد و پنج ساله می‌شود

همزمان با ورود سازمان ملل به هفتاد و پنجمین سال تاسیسش، جهان همچنان درگیر بی اعتمادی است. آمریکا ابرقدرت غالب باقی مانده اما در حال افول است، در حالی که قدرت آسیا همزمان با تفرقه روزافزون در اروپا در حال رشد است و خاورمیانه‌ در حال انفجار، میان آن‌ها گیر افتاده است

Continue Reading