معامله بزرگ بین مسکو و واشنگتن از توهم تا واقعیت

معامله بزرگ بین مسکو و واشنگتن از توهم تا واقعیت

  ارزیابی‌های ضدونقیضی درباره نتیجه نشست سران پوتین ــ ترامپ شنیده می‌شود که از جمله آنها امکان تبادل امتیازاتی در رابطه با سوریه و اوکراین و دستیابی به توافق، با هدف کاهش وخامت اوضاع در روابط روسیه و آمریکاست

Read More