پایان ازدواج مصلحتی ترکیه و اتحادیه اروپا گفت‌وگو با دكتر مجيد تفرشي، تاريخ‌نگار و تحليلگر مسائل اروپا ـ محمد کرباسی

پایان ازدواج مصلحتی ترکیه و اتحادیه اروپا گفت‌وگو با دكتر مجيد تفرشي، تاريخ‌نگار و تحليلگر مسائل اروپا ـ محمد کرباسی

پس از لغو مجوز حضور ارشد‌ترین دیپلمات ترکیه در خاک هلند و همچنین لغو کمپین‌های انتخاباتی وزرای دولت آنکارا در کشورهای مختلف اروپایی ازجمله آلمان، اتریش و سوئد آتش اختلاف‌ها میان ترکیه و اروپا به‌طور بی‌سابقه و علنی شعله‌ور شده است

Read More