چالش‌های اصلی گلبدین حکمتیار برای حفظ جایگاه در افغانستان ـ فرزاد رمضانی بونش پژوهشگر مسائل منطقه‌ای شمسه

چالش‌های اصلی گلبدین حکمتیار برای حفظ جایگاه در افغانستان ـ فرزاد رمضانی بونش پژوهشگر مسائل منطقه‌ای شمسه

حزب اسلامی اففانستان به عنوان دومین گروه شورشی در افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار پس از سرنگونی طالبان و تشکیل دولت نوین در افغانستان از کابل انتقاد با دولت مرکزی و نیروهای خارجی جنگید

Read More

ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازمانده ـ محترم محمد عالم افتخار

ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازمانده ـ محترم محمد عالم افتخار

فرهنگ (و خرده فرهنگ های) مسلط (مسلط؛ نه صرفاً حکومتی!)؛ چه در افغانستان و چه در هند و ایران و عربستان و چین و کامبوج و اروپا و امریکا و کانادا …؛ روان توده های مردم را میسازد

Read More

آنکه مخالف جنبش رستاخیز تغیر است موافق انتحار است ـ عبدالحق عنابی

آنکه مخالف جنبش رستاخیز تغیر است موافق انتحار است ـ عبدالحق عنابی

جنبش رستاخیز تغیر بعد از حملات پیهم تروریستی در کشور از جمله آخرین مورد آن انفجار تانکر فاضلاب در چهار راه زنبق شهر کابل که جان صدهاتن از هموطنان مارا گرفته و خسارات هنگفت جانی ومالی را به بار آورد

Read More