کورس های آموزشی و مجتمع زنان انجمن فرهنگی میهن

کورس های آموزشی و مجتمع زنان انجمن فرهنگی میهن

  کورس های آموزشی در انجمن ها, اتحادیه ها و یا سایر نهاد های اجتماعی, وسیله ای چند بعدی مثمری برای اعضاء و علاقمندان آن بوده که از یکطرف مطالب مورد نظر را فرا گرفته و سطح آگاهی خویش را ارتقآ میبخشند

Read More

طرح آمریکایی نجات موصل یعنی فروپاشی عراق ـ رضا گلین شریف دینی

طرح آمریکایی نجات موصل یعنی فروپاشی عراق ـ رضا گلین شریف دینی

آمریکا برای آزادسازی موصل طرحی پیشنهاد کرد که بر اساس آن ارتش‌های ترکیه، ارتش عراق، آمریکا و پیشمرگه‌های کردستان هرکدام با پرچم خود وارد موصل عراق شوند و به صورت مستقل به ایفای نقش در این شهر استراتژیک بپردازند، اما در حقیقت این طرح می‌تواند به فروپاشی عراق در آینده‌ای نزدیک بیانجامد

Read More

“مردم لیبی دلتنگ دوران قذافی هستند”

“مردم لیبی دلتنگ دوران قذافی هستند”

پنج سال پس از شورشی که به کشته شدن معمر قذافی، دیکتاتور لیبی ختم شد اکنون ساکنان پایتخت این کشور جنگ زده با خنده‌ای تلخ از دلتنگی برای دوران وی می‌گویند؛ چرا که دیگر از زندگی روزمره این چنینی‌شان به ستوه آمده‌اند

Read More