اهمیت سرد خانه‌ها ی محصولات زراعتی در افغانستان /نوشته کریم پوپل

عمومی

افغانستان یک کشور زراعتی بوده لازم وضروری است غرض حفاظت و نگهداشت اقلام زراعتی بخصوص سبزی جات و میوه جات سرد خانه‌های بزرگ در مارکیتها و کوچک در دهات داشته باشد

دهقانان افغانستان سالانه ۲۰–۴۰ فیصد ضایعات داشته که این نقیصه شکاف بین عرضه و تقاضا را بیشتر می‌سازد. در صورت استفاده از امکانات مناسب و به جا مثل ذخیره خانه‌ها و سردخانه نه تنها جلوگیری از ضایعات می‌شود بلکه قیمت مواد اولیه و و محصولات هم تا اندازه قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته از تورم و احتکار نیز جلو گیری می‌نمایند.

جنگهای طویل و ۴ دهه داخلی نگذاشت تا مردم افغانستان همزمان با پیشرفت ساینس وتکنالوجی زراعت و فعالیتهای اقتصاد زراعتی خودرا با این پیشرفت اعیار نمایند. لازم بود در مقدمه تحقیقات منظم در مورد زمان حاصلدهی انواع نباتات صورت می‌گرفت. تا از یکنوع نبات در مدتهای طویل حاصل دهی می‌گردید. مثلاً ما انواع سیب و شفتالو خربوزه داریم که یکنوع آن در ماه جوزا دیگر آن در سرطان بالاخره نوع آخری آن در ماه قوس پخته می‌شود. . بد بختی بزرگ کشور ما اینست که دهقانان در سراسر کشور معمولاً انواع را کشت می‌نمایند که در یک فصل و یا ماه معین حاصل می‌دهد. دهقانان مجبور می‌شوند تا عاجل تمامی حاصلات سبزی و میوه خودرا به قیمت ارزان بفروش برسانند. در غیر حاصلات بی کیفیت و گنده شده از بازار می‌افتد.

افغانستان طبیعتاً دارای آب هوا مختلف می‌باشد. با ااین آب هوا و انواع مختلف نبات می‌تواند در چندین فصل حاصل بدست آرد. در موسم سرد محصولات خویشرا از جلال‌آباد لغمان و سردخانه‌ها به بازار عرضه نماید. لازمی است هر دهقان و هر کوپراتیف سرد خانه داشته باشند. تا حاصلات بیهوده به هوا نرود.

مفاد سرد خانه

۱. سرد خانه می‌تواند در تمام سال محصولات را عرضه نماید.

۲. کیفیت نبات از بین نمی‌رود.

۳. جلوگیری از حمله آفات حشرات و زنده جانان ذره بینی می‌گردد.

۴. اقتصاد دهقانان و کشور بلند می‌رود

۵. کشور غنی از ذخیره مواد غذائی می‌شود.

۶. سردخانه به عنوان حلقه وسط میان تولید و بازار بوده درحفظ کیفیت محصول نقش اساسی را ایفا می‌کند.

۷. جلوگیری از عرضه تمامی محصولات یکدم به بازار می‌نماید.

موقیعت سرد خانه

دروازه ورودی سرد خانه معمولاً بطرف سایه رخ بوده روی و عقب تعمیر در موقیعت شرق و غرب بوده کوشش شود کنار تعمیر بطرف آفتاب رخ باشد. دیوارها باید عایق دخول حرارت بنا شود. سقف تعمیر بلند بوده کوشش شود مایل ساخته شود. تا قطرات آب بالای محصولات نریزد. زمین ودیوار تعمیر طوری ساخته شود که سال چندین بار شسته شده بتواند. رطوبت نسبتی طوری باشد که نبات آب و شادابیت خودرا از دست ندهد. مکان سرد خانه در کنار سرکهای اعمار شود که انتقالات خیلی سهل باشد. سرد خانه در جای اعمار شود که علاوه بر مصارف عواید مناسب را بدست آورد.

حرارت

حرارت سرد خانه‌ها باید بالاتر از صفر بوده بین ۱–۵ درجه باشد. درین حرارت زنده جانان کوچک بخواب رفته تولید مثل کرده نمی‌توانند.