اعلان فاتحه ومجلس ترحیم

1735505

 

بازگشت همه بسوی اوست

 

مرحوم عتیق الله ” صدیق “, محب الله “صدیق ” پسران و راحله ” صدیق” دختر؛

انجنیر عبد الواحد داماد, شفیقه ” عتیق ” و نجلا ” صدیق ” عروسان؛

وحید الله “عتیق” , فرشته ” عتیق “, کاوون “صدیق” , آمون “صدیق” و هوسی ” صدیق ” نواسه ها؛ 

نسبت وفات مرحومه بی بی حاجی که جنازه قبلن در مزارشریف بخاک سپرده شده, به اطلاع دوستان رسانیده میشود که فاتحه مردانه و زنانه مغفوره بروز شنبه 22 سپتمبر 2018 از ساعت ( 1:00) یک الی دونیم (2:30 ) بعد از ظهر برگزار میگردد.

اشتراک شما عزیزان درین مراسم موجب خوشنودی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.

Norra strömgatan 9, 441 31 Alingsås centrumآدرس :

                                        Folkets Hus

0736582085; 0707817071; 0739633626; 0762009481 شماره های تماس :

Related posts