کورس های آموزشی و مجتمع زنان انجمن فرهنگی میهن

1

 

کورس های آموزشی در انجمن ها, اتحادیه ها و یا سایر نهاد های اجتماعی, وسیله ای چند بعدی مثمری برای اعضاء و علاقمندان آن بوده که از یکطرف مطالب مورد نظر را فرا گرفته و سطح آگاهی خویش را ارتقآ میبخشند

555

2

20161015_110009

7777

20161014_191852

( موضوع خیلی ها با ارزش, به خصوص برای آنعده جوانانیکه در بین دو فرهنگ قرار گرفته اند) وازجانبی هم زمینه یی خوبی برای آمیزش و همپیوستگی اجتماعی به حساب می آید.

به همین مناسبت انجمن فرهنگی میهن با تدویر همچو کورسهای آموزشی, بستر مناسبی را برای آنچه در بالا تذکر رفت هموار میدارد.

بعنوان مثال تدویر کورسهای آشپزی و کاندیتوری که هفتهء یک مرتبه در کنار سایر کورسها راه اندازی میشوند, بانوان ساکن در شهر گتنبرگ که اغلب اعضا و علاقمندان انجمن میهن اند و همچنان خانم های که تازه برای پناهندگی در این شهر حضور یافته اند, گرد هم آمده و در جنب آموزش پخت و پز , نشست های مفیدی را نیز انجام میدهند و به بحث و فحص روی مسائل اجتماعی می پردازند.

این نشست ها و گردهمآئی های مشورتی بویژه برای زنان و جوانانیکه بصورت انفرادی با پشت سر گذاشتن خانه و کاشانه, فرزندان و سایر اعضای خانواده شان  به این شهر جاگزین شده اند از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا اکثر آنها تا حال مجوز اقامت را دریافت نکرده و تحت فشار های گوناگون روحی و روانی قرار دارند. که دادن مشوره, رهنمائی کردن و صحبتهای سازنده با ایشان میتواند رنج و آلام ناشی از دوران غربت و فرقت از سرزمین بومی و عزیزان شان را کاهش داده و برای سرنوشت آینده آنها ممد و مددگار واقع گردد.

انجمن میهن همچو نهاد اجتماعی ـ فرهنگی همواره میکوشد تا با کمک های معنوی و انساندوستانه در خدمت همه هموطنان بویژه آنعده ایکه تازه به این شهر وارد میشوند قرار گیرد.

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

2016-10-23

Related posts