جنگ عراق؛ از ابتدا دروغین

جنگ عراق؛ از ابتدا دروغین

«در روز 9 آوریل سال 2003، سربازان آمریکا مجسمه صدام حسین در بغداد را سرنگون کردند. 15 سال بعد از آن روز می‌دانیم که این جنگ به بهای جان صدها هزار نفر تمام شد، خاورمیانه را در هرج‌ومرج غوطه‌ور کرد و بر پایه دروغ شکل گرفت.»

Read More