توافق با حکمتیار خواست آمریکا بود نه اشرف‌غنی رهبر حزب اسلامی بدترین تصمیم را گرفت

کارشناس مسائل سیاسی افغانستان گفت: به نظر من بدون خواست آمریکا این ممکن نبود که اشرف‌غنی با حکمتیار به توافق برسد، اول با آمریکا توافق شده بعد از آن با غنی توافق صورت گرفته است

Continue Reading