سفر تفریحی با دوستان ـ شهر تاریخی فریدریکسهاون کشور دنمارک

عمومی

 شنبه گذشته, سیزدهم جون, که آسمان نیلگون و هوای آفتابی زمینه را برای رفع خستگیهای ناشی از انجام وظایف روتین و آموزش در موسسات تعلیمی بیشتر فراهم آورده بود

  kishti6 danmark2

, حدود هفتاد تن از اعضای انجمن فرهنگی میهن اعم از بزرگسالان, جوانان و اطفال که بخش بیشتر آنرا بانوان عزیز تشکیل میدادند, در یک سفر دریائی ( با کشتی ) رهسپار یکی از شهرهای کشور دانمارک , فریدریکسهاون, گردیدند.

سرگرمیهای متنوع و دلچسپ, بازیهای مختلف برای کودکان و جوانان, تماشای طبیعت زیبای بحیره از عرشه کشتی و استشمام هوای گوارا با خرید تحایف و اشیای مورد ضرورت از فروشگاه ها, آرامش ذهن و روان دوستان را از خستگیهای کاری بدور ساخته و فضای پر حرارتی را برای آسودگی خاطر مهیا ساخته بود

danmark1

گردشگری و گلگشت در طبیعت سرسبز و هوای خوشگوار شهر فریدریکسهاون, صرف غذای های لذیذ وطنی و دسر های دست پخت خانواده ها, خوان این سفر تفریحی را غنامندتر گردانیده بود. شنیدن موسیقی شاد و آهنگهای دلپذیر توام با صحبتهای گرم و صمیمانه دوستان باهم, همچنان بیان وجیزه ها و فکاهیات برای اشتراک کنندگان بسیار جالب و آرامش دهنده بود که بیشترین لذتبخشی آن از آن اطفال و جوانان در آمیزش و معاشرت با همدیگربه نظر میرسید

danmakk4danmark3

این سیر و سیاحت با فلمبرداریها و عکسبرداریهای یادگاری که از صبح روز آغاز یافته بود, با نزدیک شدن نیمه شب به پایان خود رسید و دوستان با ابراز خرسندی و سپاسگزاری از سازماندهندگان آن, به امید سفر های بیشتر تفریحی, شب خوبی را برای همدیگر آرزو بردند.

این سفر خاطرات نیک و فراموش ناشدنی ای رابرای دوستان به ارمغان آورد.

 

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

گتنبرگ ـ سویدن

جون 2016

danmark6