حظ بردن از طبیعت, نیاز انسانهاست

عمومی

 

ویدیو کلیپ فوتو های یادگاری سفر کشتی کشور دنمارک ـ اینجا را کلیک کنید

مبرهن است که طبیعت زیبا مشتمل از آب, جنگلات, تپه ها و کوه های سرسبز توجه مجموع موجودات ذیروح منجمله انسانها را بخود جلب نموده و از دیدن و استفاده بردن از آن آرامش خاطر اعم از لحاظ روانی و جسمانی را در پی داشته, طراوت و تازگی شان را محفوظ نگهمیدارد.

انسانها که خود جزء از طبیعت اند نیاز به تفریح و سیاحت دارند تا باشد توان و انرژی ازدست رفته ناشی از کار و فعالیت دماغی و جسمانی را با بودن در طبیعت باز یابند, همانست که با برنامه ریزی های معین رفتن به تفریحگاه ها و تفرجگاه ها, بویژه اماکن زیبا و محلات قابل بازدید و یا استراحت رخت سفر می بندند.

این مامول زمانی بیشتر لذت بخش است که بصورت دستجمعی با اعضای خانواده و یا دوستان و عزیزان همدل توام بوده و جامه عمل ببوشد.

انجمن فرهنگی میهن با در نظر داشت خواست اعضای خویش همچو زمینه ها را مهیا میدارد.

این بار شهرک فریدریکسهامن در کشور دانمارک را برگزیدیم که در یکی از روزهای تعطیلی سازمان داده شد. در همین راستاسفر یکروزه ذریعه کشتی تفریحی, جمعی از دوستان اعم از کودکان و بزرگسالان, اعضای خانواده ها که رقم شصت و پنج تن را احتوا مینمود به آنصوب عزیمت کردیم.

در طول سفر, طبیعت زیبای هر دوکشور ( سویدن و دانمارک) چه از عرشه کشتی و چه در خشکه توجه همه را بخود جلب نموده بود.

سرگرمیهای متنوع در داخل کشتی چون بازیها برای اطفال و جوانان, بازدید از فروشگاه, تماشای فلم و صحبتهای صمیمانه و گرمجوشیها بین دوستان, لحظات خوشی را بهمراه داشت.

دیدن پارکهای سرسبز, فروشگاه های زیبا و بازدید از یکی از استراحتگاه های مشهور آن شهر بنام ( دریف) , شنیدن موسیقی , استشمام هوای پاک و صاف و قرار گرفتن در فضای باز, بر روان دوستان اثرات مثبتی را بجا گذاشت.

حین برگشت در طول راه با استفاده از دیدنی ها, خشنودی و مسرت زاید الوصف برای همه, بخصوص کودکان و جوانان دست داد.

این رفت و برگشت که از ساعت نه صبح آغاز یافته بود با عکسبرداریهای دستجمعی ویادگاری, حوالی ساعت دوازده شب پایان پذیرفت.

 

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

سیزدهم می 2017

گتنبرگ ـ سویدن