تعداد اعضای حزب کمونیست چین از ۸۶ میلیون تن گذشت ـ محترم مهرداد رخشنده

عمومی

در سال ۱۹۲۱ میلادی حزب کمونیست چین در شهر شانگهای سازمان‌دهی شد، مائو عضو اصلی آن حزب شد و در هونان رهبری طرفداران این حزب را به عهده گرفت. حزب جدید در یک بخش پیشرو شکل گرفت

مائو در بخش پیشرو در شانگهای، هونان و کانتون و سازمان‌های کارگری و رعیتی فعالیت‌های زیادی انجام داد و یک مؤسسه آموزشی برای کارگران و کشاورزان تأسیس کرد.

در همان سال چیانگ کای شک بعد از مرگ سون یات سن سیاست‌مدار و رهبرانقلابی حکومت چین کنترل حکومت را به دست گرفت. عقاید چیانگ کای شک با خط مشی سون یات سن مغایرت کامل داشت و سال بعد کنترل ارتش ناسیونالیستی را به عهده گرفت. در سال 1927 چیانگ کای شک حکومت و عوامل آن را از کمونیست‌ها پاک، و افرادی که جزء حزب کمونیست بودند اخراج و زندانی کرد.

او مائو را نیز به کوه‌های جنوب چین تبعید کرد، حزب کمونیست چین دست از فعالیت نکشید و یک ارتش پارتیزانی را تشکیل داد. سال 1927 مائو حرکت و جنبش کشاورزان را که خودش باعث آن بود، در هونان رهبری کرده و عقاید بالقوه‌اش را به بالفعل تبدیل کرد.

در حال حاضر می‌توان گفت که حزب کمونیست چین بزرگترین حزب سیاسی دنیا محسوب می‌گردد در حال حاضر دارای بیش از86 میلیون عضو می باشد که تعداد اعضای آن کماکان رو به افزایش است. در این ارتباط معاون وزیر حزب کمونیست چین در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار داشت که: تعداد اعضای این حزب به 86 میلیون نفر افزایش یافته است و شمار اعضای حزب تقریباً برابر با جمعیت کشور آلمان می باشد.

عضویت در حزب کمونیست چین، بیش از آنکه تعهد نسبت به یک ایدئولوژی باشد به معنای پیشرفت و ترقی و قرار گرفتن در طبقه حاکم در چین است که اغلب اوقات قرار گرفتن در این طبقه اجتماعی همراه با منافعی همچون دسترسی به مراقبت های بهداشتی، منافع ناشی از بازنشستگی و فرصت های جذاب تر در مراحل شغلی می باشد. معاون وزیر حزب کمونیست چین در این ارتباط اظهار داشت که برای عضویت در حزب کمونیست چین 21 میلیون نفر در  سال گذشته درخواست داده اند که از این میان تنها 14 درصد پذیرفته شدند. افراد متقاضی عضویت در حزب کمونیست چین ضروریست که توصیه نامه هایی از اعضای فعلی و ریاست شرکتی که در آن فعالیت می کنند ارائه نمایند ضمن آنکه درجه بالایی از وفاداری را به نمایش بگذارند و رفتار مناسبی نیز داشته باشند. متقاضیان همچنین بایستی مقالاتی در حمایت از حزب تدوین نموده باشند.

همانگونه که بیان شد در اول ژولای سال 1921 میلادی حزب کمونیست در کشور چین تاسیس گردید و هرساله همزمان با سالگرد تاسیس حزب کمونیست ، خروجی های رسانه های گروهی مقالاتی در خصوص حزب کمونیست و اینکه مدیریت این حزب باعث رشد سریع چین در دنیا شده است منتشر می کنند. و بر اساس آمارهای منتشره اعضای حزب از سال 1949 میلادی تاکنون 18 برابر شده است و 24 میلیون تن از اعضای حزب کشاورزان، بیش از 38 درصد زنان و نزدیک به یک چهارم زیر سن 35 سال هستند.

اکنون حزب کمونیست چین با بیش از 300 حزب از بیش از 120 کشور جهان روابط دوستانه دارد. حزب کمونیست چین یک کل واحد است که طبق اساسنامه و آئین نامه آن و براساس سیستم تمرکز دموکراتیک شکل گرفته است. در آئین نامه حزب کمونیست چین اعلام شده است مه هرکسی اعم ار کارگر، کشاورز، سرباز، روشتفکر و عناصر پیشرو طیقات اجتماعی دیگر که سن آنان به 18 سال رسیده و با قبول اساسنامه و آئین نامه حزب و در صورت تمایل به شرکت در یک سازمان حزبی و فعالیت در آن و اجرای قطعنامه های حزب و با پرداخت حق عضویت حزبی می‌تواند برای ملحق شدن به حزب کمونیست چین اقدام کند.

حزب کمونیست چین پیشاهنگ طبقه کارگر چین و پیشاهنگ مردم و ملت چین بوده و محور رهبری امور سوسیالیستی با ویژگی‌های چین محسوب می‌شود. عالی‌ترین آرمان و هدف نهایی حزب کمونیست چین تحقق کمونیسم است. تسنیم