لحظه يي بااشرف غني احمدزي ريس اداره سهامي افغانستان

عمومی

گمان کردم توهمدردی ولی دیدم ، که نامردي

( بخش اول ـ محترم استاد صباح )

 

آقاي احمدزي ! امارتکان دهنده وتأمل برانگیز فساد گسترده اداری، اختلاس های کلان، کشتارغیرنظامیان ، افزایش بی سابقه خشونت ، اختلافات پوچ وخود خواهي وکج انديشي ، آوارگی جوانان درکمپ های غربی، گسترش فقر، خود کامگی توو ازهمه مهمتر دخالت های کشورهای خارجي در تعیین و تبیین سیاست و امنیت افغانستان، معنای واژه وطن، دولت واستقلال را زیر سوال برده است.

غني احمدزي ،ميداني فقزچيست؟؟؟

ميداني فقرچيست؟ تونان گدايي خورده ای؟

کودکت را دست خالی سوی داکتر برده ای؟

ميداني فقرچيست؟درسرما شبی خوابیده ای؟

د ستاني پر آبله یک کارگر را دیده ای؟

ميداني فقرچيست؟ازدرمانده گی شرمنده ای؟

با شکست عزت نفست، مدام جنگیده ای؟

ميداني فقرچيست؟ درسطل زباله گشته ای؟

با خجالت دست خالي سوی خانه رفته ای؟

ميداني فقرچيست؟ با فقر تفکر ساختی؟

زیردست ناکسان زندگی ات را باختی؟

چشم امید زیاريی همه خلایق بسته ای؟

حس نمودی از تضاد طبقاتی خسته ای؟

ميداني فقرچيست؟ بارهاقصد گدايي کرده ای؟

زیردست کارفرما حس نمودی، بَرده ای؟

زندگي کردي درون دخمه ای سرد و نمور؟

مادرت را دیده ای که از دیابت گشته کور؟

پدرت معتاد وبیکار که با سگرت ودود

تن طفل خویش را سوزانده وکرده کبود

چه خبرداری تو از احوال يتمان باربار

کودکی که جای تحصیل می روددرپي کار

ميداني فقرچيست؟همه چيزوطن را ربود

زن چندم شد، زنی که کار بد بلد نبود

ميداني فقرچيست؟امشب یکنفرجان می دهد

زندگی نکبتش را سوت پایان می دهد ...

غني مغزمتفکرجهان

زمامداري وقانونمندي

خرابی كار یك مملكت از دو چیز است : نداشتن مردان عالم و لایق و نبودن آنها بر سركارهای مملكت.

 2   

در جامعه ای كه كارها برحسب استعداد تقسیم نشود، در حقیقت همه بیكارند. 

زمانی یك جامعه دارای فضیلت اخلاقی است كه قانون، همه افراد جامعه را با یك چوب براند.

تاکجا؟؟؟

تا کجای قصه ها باید زدلتنگی نوشت

تا به کی بازیچه بود دردست سرنوشت

تا به کی با ضربه های درد باید رام شد

یا فقط با گریه های بی قرار ارام شد.

غني مغزمتفکرجهان !

ازخوش شانسی ما افغانها این است که رئیس جمهورماملقب به مغزمتفکرجهان است که ازلحاظ نبوغ، فکر، مدیریت، درجهان حرف اول را میزند درطول یک سال ازدوران ریاست جمهوری اش تا کنون اکثروزارت خانه ها با سرپرست اداره میشود یا یک شناسنامه ی برقی را نمیتواند توزیع کند . جدا ازمسائل امنیت اقتصاد مشکلات دیگر، درصورتیکه تا هنورمعاش خود، کارمندان دولت ، پولیس، اردو ی ملی از مالیات غربی ها تأمین میشود بازادعا دارد ما ازافغانستان اروپا میسازیم نباید جوانان کشور را ترک کند این ادعا یک خیال باطل بیش نیست اکثرمردم طرزتفکرش درقرن بيست يک مثل دوران قرون وسطی اروپا است.

تمام کسانی که درحکومت وحدت ملی ( وحشت ملي ) شامل هستند درطول سي وپنج سال به جنگ وغارت وچپاولگری مشغول بودند. دولت وحدت ملی درحال حاضربرای تداوم قدرت جنایتکاران وغارتگران وبرای تداوم نظام مافیایی حکومت فعلی به وجود می آید. حکومت برای تعیین چگونگی تقسیم چوکی ها و منصب ها است. مردم براین باورند که تشکیل این حکومت به معنای تداوم قدرت چهره های گذشته است و درواقع نمی تواند تاثیرمثبتی در روند حکومتداری بگذارد.

امنيت وآرامش امروزدروطن به يک رويايی دست‌نيافتنی وامنيت به يک کابوس وحشتناک تبديل شده است. امنيت به دست کسانی هست که ديروزبه منظورحرفه‌ ی شدن نشانه‌زنی، عابرين را به گلوله می‌بستند. به دست کسانی هست که افتخار خرابی اين شهر را به گردن آويخته‌اند.  آنانيکه سالهاي سال است که درمقابل ملت ستم ديده ومردم رنج کشيده زورگفتند ، کشتند ، بستند وبردند وازاموال بيت المال وازخون ملت قصرها، بلدنگها وآسمانخراشها ساختند ودرمقابل ديد جامعه بين المللي وقواي ناتوثروت ملي را به تاراج ميبرند ودستان شان بيشترازگذشته وبه خون بي گناهان آلوده شده است .

غني احمدزي وجدان داريد؟؟؟

(ما ميگويم نداريد، اگرميگوي دارم، جواب بدهيد!)

1

ازمرگ نترسيد

ازمرگ نترسید ، ازاین بترسید که وقتی زنده اید ، چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت.

زيانبارترين بخش براي يک سياستمدارازدست دادن اعتماد مردم و مشكوك شدن به توانايي و صلاحيت هايش نزد جامعه است.

درشهرما

درکشورخون نشسته سري هست هنوز گر پدر مُرد، تفنگ پدری هست هنوز اگرمردان هزاره همگی کشته شو ند درگهواره ی چوبی، پسری هست هنوز آب ونان اگرنیست، صبرواستقامت نگر دست به دعا و چشمان تری هست هنوز.

3

حمله به مسجد باقرالعلوم درغرب کابل دست کم ۲۷ شهید و ۶۴ زخمی به جا گذاشته. این حمله درهنگام برگزاری مراسم اربعین حسینی رخ داد. افزون بر این، حمله تروریستی دوم اسد که بیش از ۸۰ کشته بر جا گذاشت نیز مشخصا شیعیان افغانستان را آماج قرار داد. انفجار درمسجد باقرالعلوم جاده مورخ معروف کاتب، انتقام ازجنبش روشنایی می باشد. درطول دو ماه که جلسات جنبش روشنایی درمسجد باقرالعلوم برگزارمی گردید، دراین مدت بارها اعضای جنبش روشنایی مورد تهدید قرارگرفته است. معمولا تهدیدات تلفونی و یا هم از طریق پیام های شفاهی و کتبی .

اما خيلي ميگويند ، دشمن در همکاری با ستون پنج نه، بلکه ستونِ پنجم درهمکاری با دشمن خونخوار و ذلیل طرح قتل وکشتار مردم را می ریزند. به تشابه انفجارات اخیر دقت کنید- حمله بالای راهپیمایان جنبش روشنایی، حمله بالای سوگواران حسینی در شب عاشورا و حمله امروز درمسجد باقرالعلوم. به این نتیجه می توان رسید که هم نوع انفجار و هم طرح آن از یک دست آب می خورد. ما با دشمنِ خیلی خونخوار وبی رحم طرف هستیم که متاسفانه درتاروپودمان دولت هم خانه کرده است. هر کسی که این جنایت را درمسجد شیعیان درشهرکابل انجام داده است کر محکوم می کنیم، اگرداعش است، طالب و یا شبکه تروریستی حنیف اتمر. این یک دروغ بزرگ است که این جنایت توسط داعش صورت گرفته است. داعش هنوزدرافغانستان و به ویژه درمیان شیعیان ودرشهر کابل نفوذ ندارند.

 گروه اتمری ها دردولت لرزان غنی احمدزي- اتمر بخاطر روی سفید ساختن طالبان نام داعش را بسیار وقت است از زمان فاجعه فعالان جنبش روشنایی و زیارت سخی بر سر زبان ها انداخته اند.ایجاد ترس از نام داعش یک سیاست نوحکومت غنی- اتمر است. هنوز داعش درنطفه قرار دارد و بیشترین اعضای آن طالبان هستند.

دیگر بس است جنایت، تحت هر نامی که باشد. انتقام قدرت نمایی شیعیان در روز تجلیل اربعین در عراق را می خواهند در افغانستان بگیرند. عربستان سعودی و پاکستانی ها و حتی ترک ها شریک این جنایت هستتد و دولت اتمر- غنی شریک آنها.این رسما نسل کشی است، نسل کشی که در زمان عبدالرحمن … شروع و هنوز ادامه دارد و هدف غنی احمدزي هم، حذف کامل قوم عدالت پرورومدنی طلب، از صحنه است. بگويد اين کارکيست؟؟؟ واگردشمنان چنين اعمالي راانجام ميدهند وپس دولت کجاست؟ دولتي که امنيت مردمش راتامين نتواند وبايد ازالف تا يا محاکمه شوند.

غني احمدزي چه مي گفت وچه مي کند؟؟؟

4

سياستمدارهوشيار

غني احمدزي! سیاستمداران هوشياردربرکناری مسوولان بد نام ، زمانی را ازدست نمی دهند ، چون می دانند دردید مردم ، مسوولين تفرقه انداز، فاسد، بي تجربه ودروغگو ، خیلی زود دامن آنها را نیزخواهد گرفت. ببخشيد آقاي احمدزي اکنون يادم آمد که اين سخنان به زمامداران هوشيارمربوط مي شود ونه به جناب شما…

تقويم تاريخ

چرابي عاطفه اين روزگار است ؟؟؟                 

که هرکس با دلم ناسازگاراست

وطن درخون ومردم خونرنگ شد

به تقویم سیاهي  ماند گار است. همه بخاطرداريم دردوران کمپاین انتخابات غنی احمدزي به مردم میگفت، هیچ افغان از افغانی کمتر نیست ویا هیچ افغان از افغانی زیاد تر نیست، مردم به این باور بودند امکان دارد که جناب اشرف غنی احمدزي به فکر و اندیشه انکشاف متوازن درقریه و دهات افغانستان است. همچنان ایشان در سخنرانی دیگراش گفته بود تمام ولایات افغانستان ازنظر من به یک سطح است هیچ ولایات درجه یک ویا درجه سه نیست. ما به این باورهستیم تمام هموطن عزیز مان که در دیار غربت به سر می برد زمینه برگشتن ایشان بصورت آبرومندانه در افغانستان صورت گیرد، و زمینه اشتغالزائی و مسکن برای ایشان از سوی حکومت مهیاگردد مدت میشود که تیم اشرف غنی احمدزي وسفارت افغانستان مقیم پاکستان در پی یک مساله روان است همانا اسم معروف بنام خانم “شربت گل” خانم شربت گل به جرم جعل اسناد از سوی پاکستان تحت نظارت قرار گرفته بود، اینکه این بانو شهرت بین المللی دارد، دولت افغانستان نیز هرچی عاجل به اقدام رهای وی شتفافته و بعد از خلاصی از بند حکومت پاکستان درکابل نزد غنی احمدزي آمده و برایش یک آپارتمان از بودجه دولت داده شده است. این درحالیست که در افغانستان کسانی نیزهستند بخاطر دفاع از نوامس ملی تمامیت ارضی و استقلال ملي جان های شرین خویش را ازدست داده ویا اعضای بدن خویش را از دست داده، اما جناب رئیس جمهور اندک به فکر ایشان نیستند. ازمقامات بلند پایه حکومت تقاضامندیم تا به فکر شهدا و معلولین نیرو های امنیتی و دفاعی خویش نیز به مثل شربت گل باشند گفته معروف است ….. نزد رئیس جمهور رنگ چشمان شربت گل مطرح نیست رنگ زبانش مطرح است.

غني احمدزي چه مي کنيد؟؟؟

5

سوال هاي بي جواب

چه کسی باید جواب این سوال را بدهد؟! چرا این حقایق را ازچشم ملت پنهان می کنید؟  آیا جواب اين بي بندوباري وحاتم بخشي بي جا وجنون آميزرابه مردم فقيروگرسنه این مرزوبوم چه کسي ميدهد وشماکه يک گوش رادرويکي راديوارساخته ايد . غني احمدزي جنون وديوانگي هم حدومرزي دارد وتاچه زماني برشانه ملت سواروتازيانه جفا مي کوبيد؟؟؟

تو…

توبي غمي تودلجمي توبي درد                  

کجا دانی غمم را، مرد نا مرد

همه اعمال تو خلاف قانون

توجايت گرم وما درکلبه سرد.  

غني احمدزي ده درصد مالیاتی را که ازکارت های مصرفی موبایل مردم فقیر و بی بضاعت کشورش گرد آوری می کند، برای شرکت های آمریکایی می دهد که به هدف تقویت روابط اش با کاخ سفید لابی گری کنند. در تازه ترین مورد، روزنامه ویسا اسنادی را پخش کرده که نشان می دهد، اشرف غنی احمدزي، ماهانه پنجاه هزار دالر به رییس ستاد انتخاباتی هیلاری کیلنتون می پرداخت تا برای تقویت روابط اش در آمریکا لابی گری کند.

غني احمدزي تو که ازدفترت چيزي نمي داني وچه رسد به صداي ملت.

نسیم‌ پشتون شریفی، مشاورتو درامور جوانان چند روز قبل استعفا کرد. وی با نشر تصویرسرچپه سلام رحیمی رییس دفترت ، چنین نوشت: رییس دفتراشرف‌ غنی احمدزي، سلام رحیمی، خانواده خویش را درگرد و پیش غنی احمدزي تعیین کرده است که نه‌ تنها سهم جوانان بلکه سهم تمام کشور را به گروگان گرفته است. اعضای خانواده یاد شده، مانند چشم، گوش و دهان غنی احمدزي در جاهای مهم تعیین شده‌ اند. سلام رحیمی به‌ صورت مافیایی، همه‌ چیز را انحصار کرده است.

جنون غني احمدزي ومدال هاي پي درپي

6

رستاخيز

من اگربرخیزم تواگربرخیزی همه برمی خیزند.  من اگربنشینم تواگربنشینی چه کسی برخیزد ؟ ودرمقابل جنون وبي بندوباري احمدزي واتمربي ايستد؟. من دوراني را دیدم که کرامت انسان به عنوان آخرین و پیشرفته ترین پیام انسانی می رفت تا پایان تاریخ تلخ بشریت را رقم زند. زیرا انسانیت انسان به کرامت اوست و کرامت انسان آن گاه تبلورمی یابد که انسان بتواند آزاد بیندیشد و آزاد اندیشه هایش را بیان کند. بنابراین نفی آزادی انسان به مثابه نفی انسانیت اوست ومن دراین دوران دیدم که کاهنان مزدور با سلطه ، دسيسه وبرتري خواهي ، فرشته آزادی را درپیش پای انگاره های زمین و بتواره های زمان قربانی می کنند.

چپاول

تمد نت وطن در چند هزار سال

نبوده هيچ زماني در چنين حال

ديدي چه کرد، غني احمدزي ؟

فقط درعرض وطول دوسه سال.

ارگ با نشر خبرنامه ای گفته که رئیس جمهوری ازخدمات ارزنده و صادقانه مشاورامنیت ملی در زمینه هماهنگی بیشترمیان قوای مسلح و جلب همکاریهای منطقه ای و بین المللی جهت تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی، مبارزه با تروریزم و تامین صلح تقدیر کرده است. غنی احمدزي، کارکردهای مشاور امنیت ملی رادر بخش‌ امنیتی قابل قدردانست. اوگفت که اتمردرمشاوریت امنیت ملی کشوربا صداقت کامل کارمی‌کند ودیدگاه واضح افغانستان شمول را در ابعاد امنیت ملی درمناسبات بین‌المللی و منطقوی درنظر گرفته‌است. اتمربه احمدزي گفته: برای شما اطمینان می‌دهیم که ازهیچ نوع تلاش برای تأمین صلح و ثبات و رفاه مردم دریغ نخواهیم کرد.

—————————————————————————————————-

هرباری که تروریستان بر مردم ملکی حمله می‌کنند، رئیس‌جمهور به مسوولین ، مدال دولتی می‌دهد. در دیوارهای میهمان‌خانه رئیس گارنیزیون و قوماندان امنیه کابل جا برای میخ کردن حتی یک مدال دیگرباقی نمانده است. وفور مدال درحدی‌است که وقتی نواسه دختری یکی ازمسوولین امنیتی کابل گریه می‌کند، بابه جانش به دختر خود می‌گوید: «فوزیه! بیا برایش از این مدال‌های غازی امان‌الله‌خان و ملا مشک عالم ببر که بازی کند. هوش کن مدال میر مسجدی را قورت نکند که گوش‌های منارش تیز است.» به عمق فاجعه از این‌جا می‌توان پی برد که تا برای نواسه قوماندان امنیه کابل مدال وزیر اکبرخان ندهد که بازی کند، گریه‌اش آرام نمی‌شود. نواسه رئیس گارنیزیون کابل از مدال میر بچه‌خان به‌جای سکه پنج افغانی کار می‌گیرد و با مدال «شرینی چوشکی» می‌خرد. می‌دانم که تفویض مدال دولتی به کسی که در انجام وظیفه ناکام بوده به نظر شما مسخره می‌آید، اما اگر شما به نیت رئیس‌جمهور از این کار پی ببرید، دوسه بار بر ذهن کُند خود تُف می‌کنید. تُف ساده نه، از آن تُف‌های ثقیل که اگر ذهن شما مسوول تنظیف شاروالی داشته باشد، شش هزار افغانی جریمه‌تان می‌کند. رئیس‌جمهور وقتی به یک مسوول ناکام مدال می‌دهد، درحقیقت از عمل‌کرد ضعیف او به شکل نرم و صلح‌آمیز انتقاد می‌کند. مشکل ما این‌جاست که انتقادپذیری نداریم و بی‌ننگی را مثل پَر افتخار بر کلاه خود می‌زنیم، و الا خارجی‌هایی که تاحال با مدال‌های دولتی افغانستان مفتخر گردیده، اغلب دست به خودکشی زده و یا داوطلبانه خودشان را به پولیس انترپول تسلیم داده تا درصورت امکان در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند. هفته نامه هشت شب علت توزیع مدال‌های دولتی افغانستان در چند سال اخیر را دقیقاً مطالعه کرده که نتیجه این مطالعه را در زیر برای شما توضیح می‌دهم. مدال محمدایوب‌خان: این مدال ارزش چندان ندارد. اغلب به کسانی تفویض می‌گردد که در ریاست پاسپورت یا ریاست ترافیک کمیشن‌کاری می‌کنند یا از وسایط نقلیه دولتی برای انجام کارهای شخصی استفاده می‌کنند و یا نمبرپلیت موترها را برای چند روز در خانه مهمان می‌کنند. مدال ملامشک عالم: همان قول مبارک قاضی حنفی یادتان است که به یک زن خارجی گفته بود «به‌دست یک جوان افغان بدهم که از بینی‌ات بکشد؟» ها جان. مدال مشک عالم به کسانی داده می‌شود که با استفاده از موقف رسمی خود می‌خواهند از بینی زن و یا بچه مردم بکشند. برای معلومات بیشتر در یوتیوب بنویسید محکمه غزنی+پیشنهاد هزار کلدار پاکستانی ویدیوی مخفی. مدال غازی میربچه‌خان: دریافت‌کنندگان از این مدال زیاد استقبال نمی‌کنند. تاحال رئیس‌جمهور به هرکسی که خواسته از این مدال تفویض کند، برگشته به رئیس‌جمهورگفته خواهش می‌کنم رئیس، من از زمانی که بزرگ شده‌ام، از این کارها نکرده‌ام. لطفاً مدال مرا به کسی دیگر بدهید.

مدال غازی‌میرمسجدی: این مدال برای افتخارات آتی به دریافت‌کنندگان تفویض می‌گردد: ساخت و ساز مکاتب خیالی، دزدی لین برق و نپرداختن پول شرکت برشنا، تفرقه‌اندازی میان اقوام ساکن در کشور از طریق فیسبوک، فساد در خرید کود حیوانی، بستن جاده‌ها با ستون‌های کانکریتی، لت‌وکوب پولیس ترافیک با استفاده از محافظ و استخراج و قاچاق سنگ‌های قیمتی. این مدال گاهی به پسران رهبران مجاهد که درسن مدال‌خواهی می‌رسند نیز داده می‌شود. مدال وزیر اکبرخان: این عالی‌ترین مدال دولتی افغانستان است که تقریباً به هرکسی داده می‌شود. سقوط ولایت، ناکامی در تأمین امنیت شهروندان، قاچاق انسان و هیرویین، هماهنگی حملات تروریستی بر نیروهای امنیتی، فساد در اجرای پروژه‌های انکشافی، فساد درجمع‌آوری مالیه، سنگ‌سار و یا تیرباران کردن زنان، سوزاندن مکاتب، جاسوسی برای استخبارات کشورهای دورونزدیک، قاچاق کمک‌های نظامی هند به پاکستان و کمک‌های نظامی آمریکا به ایران و انجام سایر فعالیت‌هایی که در کشورهای دیگر جرم سنگین پنداشته می‌شود، باعث دریافت این جایزه عالی می‌شود. درمیان همهٔ این مدال‌ها، جای یک مدال به‌شدت خالیست. مدال برای سقوط کشوردربحران قومی که بتواند کشور را تا سطح تجزیه پیش ببرد.