کمپین شهروندان اتحادیه اروپا در انگلیس در حمایت از قانون اقامت پسابرگزیت ـ انتشار دهنده: فریبا مدنی مترجم: بهجت عباسی

عمومی

گروهی از شهروندان اتحادیه اروپا مقیم انگلیس، با آغاز کارزاری خواستار تصویب قانون جدیدی برای حمایت از حقوق شان در دوران پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند

به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، گروهی از فرانسوی هایی که مقابله فوری با «لفاظی های بیگانه ستیزانه» را هدف قرار می دهند و و به دنبال تاکید بر احساسات شان درباره حقوق اقامتی شان در انگلیس پس از برگزیت هستند؛ تامین مالی کمپین موسوم به «انجمن 3 میلیون نفری» (شهروندان اتحادیه اروپا) را برعهده دارند. آنها به دنبال اعمال نفوذ بر نمایندگان پارلمان انگلیس در حمایت از قانون جدیدی هستند که به شهروندان اتحادیه اروپا که در حال حاضر مقیم انگلیس هستند، اجازه می دهد اقامت دائمی در این کشور داشته باشند. «نیکولاس هاتون» مدیر اجرایی یک شرکت بازاریابی که نقش پیشتازی در به راه انداختن این کمپین داشته است، در این زمینه گفت، وی و دیگر شهروندان نگران فرانسوی احساس کردند که همچون هر بخش صنعتی دیگری، برای انتقال فوری پیام خود درباره ضرورت بکار بستن اقدامی در این زمینه، باید اعمال نفوذ کنند. وی که 21 سال است در انگلیس زندگی می کند، گفت، ما باید فورا نگرانی 3 میلیون شهروند اتحادیه اروپا در انگلیس را رفع کنیم. هاتون، نماینده منتخب جامعه فرانسوی های انگلیس است و پس از دیدار با بیش از 200 نفر از شهروندان اتحادیه اروپا در بریستول انگلیس، به ایجاد کمپین «انجمن 3 میلیون نفری» کمک کرده است. وی افزود: تاکنون نگرانی های فراوانی ابراز شده است اما هرگز انتقال نیافته اند، از این رو ما تصمیم گرفتیم چنین گروهی را به راه بیندازیم. ما خواستار تمرکز بر این مساله هستیم که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و به دنبال جلب حمایت از حقوق مان هستیم. هدف ما رسیدن به مرحله ای است که دولت راوادار کنیم قانونی برای حمایت از حقوق مان تصویب کند. وکلای مهاجرت، اکنون به بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا که خواستار ماندن در انگلیس پس از برگزیت هستند، توصیه می کنند تقاضای اقامت دائمی دهند تا در صورت ناتوانی ترزا می در مذاکرات درباره تداوم حقوق دوجانبه به عنوان بخشی از توافق خروج از اتحادیه اروپا، مورد حمایت قرار گیرند. اکنون شرط قانونی ای در این زمینه وجود ندارد زیرا همه شهروندان اتحادیه اروپا اکنون از حقوق زندگی، کار، بازنشستگی، دریافت مستمری و دسترسی به خدمات عمومی سراسر اتحادیه برخوردارند اما وکلای قانونی می گویند احتمال حفظ چنین فرصتی در دوران پسابرگزیت به صفر کاهش خواهد یافت. وکلا همچنین اشاره می کنند تنها حقوقی که تحت قوانین بین المللی حفظ خواهند شد، به مالکیت اموال و فعالیت های تجاری مربوط می شود. افرادی که به دنبال تقاضای اقامت دائمی هستند، چنین روندی را یک کابوس بروکراتیک توصیف کرده اند. آنها مجبورند یک تقاضانامه 80 صفحه ای را پر کرده و تعداد زیادی سند و مدرک درباره احراز هویت، اوراق مالیاتی و غیره را ضمیمه کنند. به تازگی یکی از مقام های کابینه دولت انگلیس که نامش فاش نشده است گفت، تمامی شهروندان اتحادیه اروپا که اکنون در این کشور زندگی می کنند، با وجود خودداری دولت از تضمین شرایط آنها می توانند تا پس از برگزیت نیز در این کشور بمانند. مردم انگلیس در همه پرسی 23 ژوئن گذشته (سوم تیرماه) با رای 51.9 درصدی به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند. موضوع مهاجران خارجی و اخراج آنها یکی از مباحث مناقشه برانگیز در مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است که با اجرایی شدن پیمان 50 معاهده لیسبون به عنوان پیش شرط مذاکرات آغاز خواهد شد