بشار اسد:سوپر من نیستم

عمومی

 

رئیس جمهوری سوریه با رد تمامی اتهامزنیها گفت که همواره تلاشش در راستای حمایت از مردم کشورش بوده است و دولتهای اروپایی به پیروی بیچون و چرا از آمریکا میپردازند

رئیسجمهوری سوریه با رد تمامی اتهامزنیها گفت که همواره تلاشش در راستای حمایت از مردم کشورش بوده است و دولتهای اروپایی به پیروی بیچون و چرا از آمریکا میپردازند..

به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: دولت این کشور به حمایت کورکورانه از سیاستهای دولت آمریکا میپردازد.

اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی میکند البته علاوه بر آنها تمام اروپا پیرو ایالات متحده هستند. کشورهای اروپایی از سال ۲۰۰۳ پس از حمله به عراق از حضور فعال در عرصه سیاسی غیبت دارند. آنها مسیر سیاسی خودشان را دنبال نمیکنند.

دولت دانمارک اکنون در ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا مشارکت دارد اما این اولین بار است که مشخص میشود دانمارک برای فعالیت در سوریه نیز آماده شده است. دولت این کشور ماه مارس از سوی پارلمان مورد حمایت قرار گرفت تا جنگندههای F۱۶  دانمارکی به عملیاتهای سوریه اعزام شوند.

بشار اسد با بیان اینکه ملتهای اروپایی دشمن سوریه نیستند و بین ملتها و سیاست دولتهای اروپایی فرق بسیاری است، تصریح کرد: مساله به غیبت کامل اروپا از نقشه سیاسی جهان بازمیگردد. دست کم از سال ۲۰۰۳ بعد از جنگ عراق فقط آنها یاد گرفتهاند از آمریکا تقلید کنند. اروپاییها جرات ندارند مسیری مستقل ویژه خودشان را در سیاست طی کنند.

وی درباره آنچه که رسانهها درباره بخش شرقی حلب منتشر میکنند گفت: ما با موجی از تبلیغات دروغین از ابتدای جنگ علیه سوریه روبهرو هستیم و مواضع ما در قبال این دروغها و واقعیت نشان دادن آن از من فردی معتبر و صادق نمیسازد درست نیست من بگویم “بله حق با من است” از این رو گفتم بین پذیرش این سیاست یا قبول اینکه همیشه اشتباهاتی وجود دارد فرق است.

اسد ادامه داد: من هیچ اشتباهی را که هر شخص مرتکب شده باشد را انکار نکردم. گفتهام در هر جنگی اشتباهات دائما رخ میدهند من واقعبین هستم اما آیا این هدف ماست به عنوان دولت دستور نابودی بیمارستانها یا مدارس یا کشتار مردم را بدهیم این با منافع ما مغایرت دارد و صحیح نیست.

رئیس جمهوری سوریه افزود: حتی اگر اخلاق را کنار بگذاریم ما این کارها را نمیکنیم چون به ما ضرر میزند. از این رو چطور مردم میگویند ما تنها حقایق را انکار میکنیم چه کسی باور میکند ما کارهایی بکنیم که به منافعمان ضرر بزنیم. اگر ما دست به این کشتارها و تخریب بیمارستانها یا مدارس بزنیم چطور با این همه قدرت بزرگ جهان روبهرو شویم؟ من چطور میتوانم بعد از شش سال رئیس جمهور بمانم. من سوپرمن نیستم اگر تایید و حمایت مردم نبود من هم نبودم. اگر الان اینجا هستم از این حمایت برخوردارم. از این رو ما از سوریها حمایت میکنیم  و از حمایت مردم به عنوان رئیس جمهور و دولت برخوردارم و این تمامی ادعاها را تکذیب میکند و واقعیت خود را نشان میدهد.

با این حال وزیر امور خارجه دانمارک در مصاحبه با شبکه دو دانمارک در واکنش به اظهارات اسد مدعی شد که این اظهارات تماما تحریف واقعیت است.