نقش شرکت آلمانی «درملوک»در سرنوشت انتخابات افغانستان

نقش شرکت آلمانی «درملوک»در سرنوشت انتخابات افغانستان

  شرکت آلمانی «درملوک» که دستگاه های ثبت بیومتریک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را فراهم کرده است، اکنون وظیفه تفکیک آراء معتبر و نامعتبر را برعهده دارد که این صلاحیت باعث نگرانی افغان ها شده است

Read More

این، لبنان است

این، لبنان است

  لبنانی‌ها (مردم و نخبگان) از این که انسان هایی باهوش، راهگشا و حلال مسایل و مشکلات بوده و هستند به خود مباهات می‌کنند؛ چه لبنانی‌هایی که در کشورشان مانده‌اند و چه آنانی که در دو سده گذشته مهاجرت کرده و به قاره‌های آمریکا، اروپا، آفریقا و کشورهای عربی رفته‌اند

Read More

بحران بزرگ در قدیمی ترین حزب آلمان

بحران بزرگ در قدیمی ترین حزب آلمان

  شکست‌های پیاپی در انتخابات سراسری و ایالتی، حزب سوسیال دموکرات را به عنوان قدیمی‌ترین حزب آلمان با بزرگترین بحران تاریخ ۱۵۰ ساله خود روبرو کرده است. به نظر می‌رسد تنها گردش به چپ می‌تواند برون‌رفتی از بحران باشد

Read More