چین به رهبری قوی نیاز دارد در غیر اینصورت فرو می‌پاشد

  دولت چین در گزارش سیاستگذاری خود که امروز (جمعه) و پیش از هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین منتشر شد، آورده است، پکن به یک رهبری قوی و متحد در حزب کمونیست نیاز دارد، در غیر این صورت کشور از هم فرو می‌پاشد

Continue Reading