سیرو سفر تفریحی انجمن فرهنگی میهن در کشور دنمارک 2019

سیرو سفر تفریحی انجمن فرهنگی میهن در کشور دنمارک 2019

چند روزی به تعطیلات تابستانی یعنی ماه جولای باقی مانده, گرم شدن هوا فضا را گواراتر ساخته و فرصت ها دارند برای برنامه ریزی های مشخص و متنوع برای علاقمندان رفتن به تفریحگاه ها, استراحتگاه ها, دید و بازدید از جا های تاریخی وسیر و سفر به سایر کشور ها مهیا می شوند  

Read More