سیرو سفر تفریحی انجمن فرهنگی میهن در کشور دنمارک 2019

چند روزی به تعطیلات تابستانی یعنی ماه جولای باقی مانده, گرم شدن هوا فضا را گواراتر ساخته و فرصت ها دارند برای برنامه ریزی های مشخص و متنوع برای علاقمندان رفتن به تفریحگاه ها, استراحتگاه ها, دید و بازدید از جا های تاریخی وسیر و سفر به سایر کشور ها مهیا می شوند  

Continue Reading