نشست طالبان در اسلام‌آباد و حاشیه‌های بسیار؛محورهای مذاکرات چیست؟

نشست طالبان در اسلام‌آباد و حاشیه‌های بسیار؛محورهای مذاکرات چیست؟

نشست طالبان در اسلام‌آباد بیش از مذاکرات گذشته در حالی با اما و اگرهای رسانه‌ها و کارشناسان روبرو شده است که محور این مذاکرات مشخص نیست اما برخی از منابع خبری این نشست را پیش درآمد مهمی برای مذاکرات هفته آینده این گروه با آمریکا در قطر می‌دانند

Read More