غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند – سلیمان کبیر نوری

درینجا می خوانید: ـ اشرف غنی؛ در «امتحان الهی!!!» آتش بس و فضولی میکند.  -«آیسکریم» ها مغز و معده شوونیست های امریکایی افغانتبار را فاش و برهنه کردند! ـ «سیاست قومی در افغانستان؛ امنیت ملی امریکا را به خطر می اندازد!»

Continue Reading

پنج نکته کلیدی درباره حملات اخیر طالبان؛ حملات هوایی راه‌حل جادویی جنگ افغانستان نیست

  روزنامه آمریکایی با بررسی حملات گسترده اخیر طالبان در نقاط مختلف افغانستان تاکید کرد؛ این حملات حاوی ۵ نکته کلیدی درباره طالبان بود از جمله اینکه استفاده از نیروی هوایی نمی‌تواند سبب بازدارندگی این گروه شود

Continue Reading

اختلافات ترکیه و آمریکا طی سه دهه گذشته

  ترکیه از سال ۱۹۵۲ به عنوان عضو ناتو، متحد آمریکا بوده، اما در سالیان گذشته اتفاقاتی از جمله تحولات سوریه و افزایش نقش روسیه در همکاری‌های نظامی ترکیه باعث بروز تنش‌هایی شد که به شکل فشارهای اقتصادی ترامپ آشکار شده است

Continue Reading

معامله بزرگ بین مسکو و واشنگتن از توهم تا واقعیت

  ارزیابی‌های ضدونقیضی درباره نتیجه نشست سران پوتین ــ ترامپ شنیده می‌شود که از جمله آنها امکان تبادل امتیازاتی در رابطه با سوریه و اوکراین و دستیابی به توافق، با هدف کاهش وخامت اوضاع در روابط روسیه و آمریکاست

Continue Reading