اقامتی در ساحل با دوستان انجمن فرهنگی میهن

اقامتی در ساحل با دوستان انجمن فرهنگی میهن

  وقتی ملتفت میشویم می بینیم که زمان با چه سرعت تمام در گذر است , روز ها, هفته ها, ماه ها و سالها پی هم سپری میشوند, فصل ها جامه بدل میکنند و موجودات زنده منجمله انسانها با امید به زندگی بهتر چشم دوخته و برای نیل به رفاء مبارزه مینمایند

Read More

سلاح‌های گرم جهان در دست غیرنظامیان است

سلاح‌های گرم جهان در دست غیرنظامیان است

بر اساس اعلام یک گروه تحقیقاتی در ژنو، بیش از یک میلیارد قبضه سلاح گرم در جهان وجود دارد که بیشتر آن‌ها در اختیار غیرنظامیان هستند. آمریکا به تنهایی ۴۰ درصد از این آمار را از آن خود کرده و شهروندانش بیش از غیرنظامیان ۲۵ کشور دیگر اسلحه دارند

Read More