کشف فواره‌های آّ‌ب‌گرم در قمر اروپا

کشف فواره‌های آّ‌ب‌گرم در قمر اروپا

  محققان با استناد به داده‌های کاوشگر گالیله که بیش از دو دهه پیش گرد‌آوری شده‌اند، اعلام کرده‌اند این کاوشگر فوران‌های غول‌پیکر آب تا ارتفاع ۱۶۰ کیلومتری از سطح قمر اروپا، یکی از قمر‌های سیاره مشتری، را مشاهده کرده‌است

Read More