تدویر جلسه عمومی گزارشدهی سالانه انجمن فرهنگی میهن

jalse salana 2018

 

جلسه گزارشدهی سالانه انجمن فرهنگی میهن با بیان سخنانی آتی از جانب رئیس این نهاد, شنبه 12 می 2018 راس ساعت 15:00 با حضور هیئت مدیره و سایر اعضای آن دایر گردید

دوستان!

در نیمه اول سال 2018 ترسائی قرار داریم, بدین معنی که سال دیگری از حیات اجتماعی را درین نهاد به عقب گذاشته و با توانائی بیشتر به فصل جد یدی از زندگی جمعی گام گذاشته ایم.

بنابرین مستلزم آنست که با تجد ید ابتکارات و خلاقیتها, مروری بر کارکرد های مدت سپری شده داشته, دست آوردها را تقدیر و تمجید کرده و با بر شماری کاستیها و کمبودیها آنها را مورد توجه قرار دهیم, تا باشد بر فعالیتهای مان از لحاظ کیفی و کمی تغیرات مثبت تری رو نما گردد.

سپس با انتخاب هیئت مدیره موقت جلسه, رئیس این نهاد به اختصار رو نوشتی از عملکرد سال پار انجمن میهن را به اشتراک کنندگان ارائه کرد و مسئوول امور مالی آن گزارش مفصلی از این بخش را به حاضرین قرائت نمود.

پس از بحث و فحص و پرسش و پاسخ پیرامون مطالب پیشکش شده, گزارشات داده شده از جانب جلسه مورد تائید قرار گرفت.

در ادامه مسئوول بخش نظارت و کنترول, گزارش مربوطه را بخوانش گرفت و در نتیجه خواستار بری الذمه شناختن هیئت مدیره قبلی گردید که به اتفاق آراء مسئوولین قبلی از مسئوولیت در قبال امور سال گذشته بری شناخته شدند.

در بخش بعدی مسئله تشکیلاتی مطرح و تقاضا گردید تا دوستانیکه علاقمند اند میتوانند خود و یا کس دیگری را درین مسوولیتها کاندید نمایند که در نتیجه با پیشنهاد کمیسیون انتخابات به تعداد 15 تن از جمله 11 نفر از جمله بانوان و 4 تن از آقایون بعنوان هیئت مدیره جدید به اتفاق آراء انتخاب گردیدند. باید متذکر شد که عده ئی از هیئت مدیره قبلی بنابر کارکردهای مثمر به وظایف قبلی شان ابقاء شد ند.

به همین ترتیب به اتفاق آراء, دو تن بحیث اعضای جا نشین, دو تن دیگر بحیث کمیسیون انتخابات و سه تن بصفت کمیسیون نظارت و کنترول انجمن میهن برگزیده شدند.

جلسه در فضای حسن اعتماد, صمیمیت کامل, همد لی و یکپارچگی,آرزوی انجام بهتر رسالتهای اجتماعی و عکسبرداریهای یادگاری خاتمه یافت.

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

12 می 2018

گتنبرگ ـ سویدن

 

 

Related posts