سیاست دولت افغانستان با پاکستان طی دوسال که گذشت ـ نوشته محترم کریم پوپل

عمومی

مقدمه: طی دوسال گذشته بالاثر فشار آمریکا چین و خواست یکتعداد افغانها دولت افغانستان برای اولین بار طور واقعی و بی آلایشانه دوستی با پاکستان را تجربه نمود این دوستی نه تنها برای افغانستان مؤثر تمام نشد بلکه حصص خاک افغانستان توسط پاکستان اشغال گردیده جنگ در شمال کشور آغاز گردید. نتایج نشان داد که سیاست زمامداران پاکستان در مورد افغانستان هیچگاه صادق نبوده صرف روی منافع خویش دوستی زود گذر می‌نماید. درین آواخر در چندین جای حرکات نظامی نمودند تا افغانها را تحریک به فیر مرمی نمایند. بدین وسیله به جهان نشان دهند که ما در پروسه صلح با طالبان صادق هستیم این افغانها است که نمی‌خواهند با ما دوست باشند وپروسه صلح را خراب می‌کنند.

https://www.youtube.com/watch?v=uCEraJEM1eE

جالب اینکه پاکستان دولت افغانستان و داکتر اشرف غنی را تحریک نمود که باهم یکجا علیه تجزیه طلبان یعنی بلوچها مبارزه نمایند و در خفا سازمان خود ساخته وباخته آی اس آی بنام جندواله را در مناطق بلوچها افغانی ارسال نمود تا با سازمان جندواله متحد شده با داعش بپوندند. اسناد نشان داده‌اند که دولت افغانستان مخالف تجزیه طلبان بلوچهای می‌باشد. در حالیکه دولت افغانستان چنین اسناد را امضاننموده همیشه پناهگاه سیاسون بلوچها بوده است.

جریان معاملات طی چندین سال

پس از قتل بن لادن قوتهای‌های خارجی مقیم افغانستان تصمیم اتخاذ نمودند تا از افغانستان خارج گردند. این دولتها مصمم شدند تا به عوض نیرو آیساف نیرو دیگری را جستجو نمایند تا بتواند بدیل آیساف گردد. عده نظر دادند تا نیرو ثقیله و هوائی آیساف با نیرو اردو افغانستان متحد شده یکجا در از بین بردند دشمنان این وطن بجنگند. عده ازممالک نیروهای کشورهای چین روسیه هند وایران را بدیل آیساف پیشنهاد نمودند. پاکستان و دولت انگلیس بدیل آیساف را نیرو طالبان پیشنهاد نمودند. دولت پاکستان اظهار نمود که بهترین بدیل در برابرآ یساف متحد شدن طالبان با دولت افغانستان است بدین وسیله جنگ ختم شده ضرورت به هیچ نیرو نیست. پاکستان با این مفکوره کشورهای غربی را متعقد ساخت که پاکستان رهبری نیرو طالبان را داشته آنها توانائی آنرا دارند تا نیروهای طالبان را در میز مذاکره بنشانند.

این سیاست مورد قبول دولت حامد کرزی نیروهای آیساف و سازمان ملل گردید. همه به این باور شدند که جنگ درین کشور بزودی ختم خواهد یافت. دولت افغانستان و آیساف موافقه نمودند تا داکتر صاحب اشرف غنی که مرد پخته سن دانا و ریش سفیدتر از دیگران بود منحیث مسول این پروسه تعین گردد. بدین لحاظ داکتر صاحب اشرف غنی مسول پروسه مذاکره با طالبان و رهائی زندانیان طالبان گردید. متعاقباً دولت انگلستان چند جلسه را با شرکت هفتاد کشور در مورد صلح با طالبان سازمان داده وعده‌های گوناگون را برای دولت افغانستان داد.

نمایندگان هفتاد کشور و سازمان بین‌المللی در لندن گرد هم آمده‌اند تا در مورد آینده افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور، بحث و گفت‌وگو کنند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان به همراه یک هیئت بلندپایه دولتی در این نشست شرکت کرده‌اند.

دولت آمریکا غرض اینکه مذاکرات با طالبان مستقیم وبدون مداخله کشورهای همسایه صورت گیرد دفتری برای طالبان در قطر باز نمود. تعداد از طالبان که درلست سیاه قرار داشت نامشان ازاین لست پاک گردید. جریانات الی خروج قطعات خارجی با مشوره و مذاکره پیش می‌رفت. در جهت دیگر نواز شریف که شخص معتدل و علاقمند معامله با کشورهای آسیای میانه است منحیث صدراعظم پاکستان تعین گردید. غرض اینکه نظامیان پاکستان در معامله دست درازی ننمایند راحل شریف که اقارب نواز شریف است منیحیث لوی درستیز پاکستان ومسول نظامی مذاکرات با افغانستان رضوان اختر منیحیث رئیس ادارهٔ استخبارات پاکستان تعین گردید. اردو پاکستان با مصارف دولت آمریکا به وزیرستان و مناطق قبایلی حمله نموده آنچه طالب که در تحت حمایت پاکستان قرار داشت در وزیرستان باقی مانده بقیه گروپهای خارجی طالبان که مخالف پاکستان بودند همه از مناطق سرحدی فرار نموده به قرا و قصبات افغانستان جای گرفتند. گروه حدود ۵۰۰۰ نفر از خارجی‌ها با فامیلهای خود به شمال افغانستان جا گرفته به تعقیب آن گروه بزرگ از طالبان افغانی داخل ولایتهای سرپل میمنه بلخ قندوز بدخشان گردیدند. این در شرایط است که تازه قطعات خارجی از افغانستان خارج گردیده بود. در حقیقت پاکستان انگلیس الی خروج قطعات خارجی از افغانستان نشان دادند که آنها خیلی صادقانه رفتار می‌نمایند. دولت افغانستان در مقطع که تازه قطعات خارجی از افغانستان خارج شدند خواست با طالبان مذاکره را آغاز نمایند. پاکستان در عین زمان اعلان مرگ ملا عمر را پیش کش نموده طالبان را بدو گروه تقسیم نمود بدین ترتیب گروه بزرگ از طالبان بطرف داعش تحت کنترول غیر مستقیم پاکستان گروه بطرف طالبان مخالف پاکستان تبدیل گردید. گروه طالبان داخل خاک از روند صلح با دولت افغانستان ابا ورزیده در پناه دولت ایران قطر و دیگر کشورها شدند. درین صورت گروه تحت کنترول  پاکستان داعش و یک گروه از طالبان باقی ماند. با دو دسته شدن طالبان  پروسه صلح که برای افغانستان حیاتی بود تقریباً ناکام ماند.

اینجا را مشاهده کنید.

https://www.youtube.com/watch?v=eQUX4Tym0Eo

حالا لازم است دولت افغانستان از یکرف دوستی و همکاری نظامی را با کشورهای روسیه آسیای میانه ایران هند را پیش گیرد از طرف دیگر از آمریکا و چین تقاضا نمائید تا بالای پاکستان فشار آورند تا او مجبور به تحقق پروسه صلح گردد. در صورت ناکام شدن پروسه صلح جنگ افغانستان وسعت می‌یابد وما کشته‌های زیادی را خواهیم داد. لازم است ما مأیوس نشده این پروسه را ادامه دهیم.

این بود پلان سیاسی چند سال اخیر که شما را آگاه کردم. حالا کوشش کنید که جنگ با پاکستان ننمائید. آنها غرض تحریک شما حرکات نظامی را اجرا می‌نمایند. حتی یکبار یک سرباز افغانی را به پاکستان برده به قتل رسانیدند تا درین صورت جنگ صورت گرفته نشان دهند که افغانها دوستی ندارند. الی تطبیق پروسه صلح با چهارپایان دندان تانرا زیر دندان گرفته خاموش بمانید.

https://www.youtube.com/watch?v=NQK9ut0XBn4

عده از افغانها، دولت موجود را متهم با دست داشتن با آی اس آی می‌نمایند. در حالیکه غلط بوده افغانستان یک دوستی همکاری نظامی استخباراتی و همه را بالاثر فشار و تضمین کشور آمریکا انگلیس و چین امضا نموده بود. حالا این پروسه معلق مانده است. داکترصاحب اشرف غنی مرد علمی بوده از خود ابتکارات سیاسی ندارد  ولی ابتکارات اقتصادی در وجودش دور از امکان نیست. او تا حال صرف تطبیق پلانهای که از حوادث 15 ساله توسط کشورهای خارجی در افغانستان نتیایج گرفته شده است میباشد. از خود پلان سیاسی ندارد.  و اخیراً حامد کرزی منحیث نماینده افغانستان سفرهای به هند ایران و روسیه نمود تا بتواند جلب کمکهای نظامی این کشورها را به افغانستان نماید.

و چنین هم شد. باید گفت  لازم بود که درین مقطع حساس دولت افغانستان مطلقاً تحت اداره رئیس جمهور میبود .موجودیت دو اپوزیسون در یک دولت هم کار مشکل ساز خواهد بود .

سیاست پاکستان در مورد افغانستان امروزی

پاکستانی‌ها می‌دانند که حصه ازخاک افغانستان ثوسط سرهنریک ماتین دیورند گورنر جنرال انگلیس در هندوستان اشغال و سپس توسط امضا یک دست نشانده متعلق به انگلیس هند بریتانوی گردید که ملت هیچ سهم درین وطن فروشی نداشت.. زمانیکه انگلیسها از هند خارج شدند لازم بود سرزمین افغانستان را دوباره به افغانستان تسلیم داده می‌شد؛ ولی بمنظور جلوگیری از ورود کمونیسم به هند سرزمین مصنوعی را بنام پاکستان ساخت که موجب کوچ میلونها انسان از خانه‌های اصلی شان شد. پاکستانیها می‌دانند که افغانستان وملت افغان با پاکستان کدام موافقت نامه به نام سرحد به امضا نرسانیده است. به همین لحاظ همیشه خواسته است تا در افغانستان موجب جنگ داخلی گردد تا دولت افغان به یک دولت قوی مبدل نگردد. وهم تلاش دارد که یک دولت ضیعف و بی‌معرفت و بی سواد مانند طالبان را در افغانستان به کرسی نشاند. همین معضله و فعالیتهای خصمانه پاکستان اثرات ناگوار در منطقه داشته موجب نا رضایتی کشورهای منطقه گردیده است. تربیه تروریست و افروختن جنگ توسط تروریستها باعث شد که این کشور در انزوا قرار گیرد. اکنون پاکستان به جز انگلیس دیگر دوست و پشتبان در جهان ندارد. دولت سعودی آمریکا چین بنگله دیش هند افغانستان روسیه کشورهای آسیای میانه همه منفور پاکستان هستند. بدین لحاظ سیاست مداران فعلی پاکستان از این تنهای به خوف آمده تلاش دارند راه حل دریابند. آنها به این تصور هستند که این تنهای موجب ایجاد جنگ کشوری و تجزیه پاکستان خواهد گردید. آنها می‌دانند تا که راه حل برای معاهده دیورند پیدا نشود ملت پاکستان همیشه در خوف زندگی خواهند نمود. از طرف دیگر خط دیورند باعث آن شده که کشورهای منطقه غرض دسترسی به اهداف خود در رقابت همدیگر برآمده موجب نا آرامیهای دیگر گردند.  در ویدیو ذیل نظرات پاکستانی را بشنوید خالی از مفاد نیست.

 https://www.youtube.com/watch?v=fmRNjdZMEpc

نوت

زیاده سیاست مداران افغان نظر دارند با بدست آوردن راه بحری که مطلقاً مربوط افغانسان باشد حاضرند با پاکستان در مذاکره بنیشینند. ملت افغان هیچگاه خاک خودرا مفت ورایگان به کسی نخواهند داد.

منابع که مقاله از آن نوشته شده است.

صفحه فیسبوکی داکتر اشرف غنی احمدزوی

https://www.facebook.com/ashrafghani.af/…

Who Are the Taliban

http://www.infoplease.com/spot/taliban.html

Taliban Are Rising Again in Afghanistan’s North

http://www.nytimes.com/…/taliban-rise-again-in-afghanistans…%27

Taliban advances in northern Afghanistan

http://www.aljazeera.com/…/taliban-advances-northern-afghan…

Afghanistan: Taliban won’t talk because it is winning

http://www.aljazeera.com/…/afghanistan-taliban-won-talk-win…

کنفرانس لندن

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/12/141203_fm_london_conference_on_afghanistan