اظهارات وزیر خارجه ـ یا نجواهای یک ملا بچه؟؟! ـ از محترم سلیمان کبیر نوری

عمومی

اظهارات آقای صلاح الدین ربانی به تاریخ 23 فبروری 2015 در نشست چار جانبه  صلح پاکستانی – طالبی و یا اختراع انگلیسی: «انسجام و خلط تروریزم با صلح» من را واداشت تا چند سطری بنویسم

درینجا می خوانید:

– نابخرد ترین و یا اجیر ترین وزیر خارجه!

– یک نمایش روانشناسانه ی استخباراتی

– افغانستان امپراتوری تریاک

– تلاش برای یک تفاهم منطقوی- بین المللی( 1 + 6).

 

نابخرد ترین یا اجیر ترین وزیر خارجه!

 من تصور میکردم که تنها برادر جلالتماب آقای صلاح الدین ربانی یعنی جناب جلال الدین ربانی مشکل دارد. اما جنابان یا هر دو مشکل دارند و یا برادر بزرگتر به قول نویسنده ی کتاب معروف کمیته سه صد آقای جان کولمن، بالای انگشتانی چرخانده می شود.

نشست به اصطلاح چار جانبه ( امریکا، پاکستان، چین و افغانستان) بتاریخ  بیست و سه فبروری در شهر کابل شروع به کار کرد. تا مگر بر دریا های  خون های ریخته شده توسط طالبان  وحشی مزدور پاغنده ها ی سفید بپاشاند  و سیما های جانیان تعمیل کننده پروژه انگلیسی قرن در کشور ما را دیگر سان بنمایاند.

معلوم است که مهندسی این همایش ها را پاکستان با نسخه ی خالق خود یعنی انگلیس به عهده دارد. بدیهی است که این راهکار بر ضد منافع و ارزش های ملی مردم افغانستان است.

درین میان  دیده می شود که حکومت مزدور افغانستان نقش کتلیست را درین برنامه متعهد شده است.

الان همه مردم ما میدانند که طالب پروژه انگلیس است.

 کانون توطیه های جهانی با تصور اینکه، آوردن طالب در سیستم سیاسی کشور به معنای حاکمیت مجدد انگلیس و الیگارشی اقتصادی- مالی جهان، درین سرزمین و در منطقه است و بعد از تحقق آن مزدوران عربی و پاکستانی هم از مزایای آن دانه خواهند چید؛ این ترفند ها را ساز کرده اند.

 اما این کانون سخت مجرب  و کارکشته ی تاریخی؛ امروزه سخت به خطا رفته است.

اکنون بدون قدرت های حی و حاضر و هوشیار و پرتوان منطقوی هرگونه پلان و برنامه ای محکوم به شکست است. چونانیکه حوادث سوریه نشان داد.

مگر من اینجا به این ابعاد مسایل زباد نمی پیچم.

در همایش چهارجانبه ی 23 فبروری کابل توجه ی من را بیانیه ی جناب  صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور سخت به خود معطوف ساخت.  این جوان یا بی نهایت احمقانه، و یا هم دستوری در اولین سطور بیانیه ی خویش اقتدا به ملاهای دوطرف مرز نموده از اوشان طالب کمک شد. گویا موصوف ثابت ساخت که اصلا یک ملابچه بوده و از علم سیاست و دیپلوماسی کاملا بی خبر است. و یا اینکه چون نشنلیتی انگلیسی دارد ؛ نسخه ی کشور متبوع خویش را با هر آبرو ریزی باید عملی کند.

من منحیث شاگرد مکتب دیپلوماسی می بینم که؛ اظهارات این آقا از نام و نشان وزارت امور خارجه ی کشورم افغانستان سخت شوم و سخیف و احمقانه است و به ویژه امیدواری و تقاضای ایشان برای حل چنین بحران و معضله پیچیده و جدی ی بین المللی از ملا های سنگواره شده در رسوبات قرون عتیقه ؛ سخت کمیک، کودکانه و ساده لوحانه میباشد که من از آن سخت خجل و شرمنده شدم.

درست است که بد تر از این، سایر اشتراک کنندگان یعنی دیپلومات ها و سیاسیون جوانب نشست، مردم کشورما را با همچو رویکرد سخت خوار و ذلیل و بیچاره  گرفته اند. مگر اینها فقر دانش سیاسی و دیپلوماسی مدیر  و گرداننده سیاست خارجی  کشور ما را توجیه نمیکند.

مراجعه به ملا های دو طرف «دیورند» کار علی الحساب هر دلال نیست. غربی ها با داشتن رهبران مزدور و جاسوس اسلامی و عربی و عجمی در کف دست، از اسلام برای اهداف خود سود می برند. علمای به اصطلاح افغانستان و پاکستان که اکثریت مطلق شان مغز شویی شده و پرورش یافته مدرسه های خاص اند و با هزاران پیوند به مراکز جاسوسی بستگی دارند؛ هرانچه بادار بخواهد، همان کنند. این گونه نسخه های استخباراتی برای سرکوبی نیروهای وطنپرست و داد خواه افغانستان و پاکستان و برای به غل و زنجیر کشانیدن مردمان و ملت های مان علت وجودی دارند، چنانکه طالبان و داعشیان و القاعده و سرغنه های صد ها گروهبندی وحشی و خونریز و تبهکار ؛ ادامه همین ها بوده اند و هستند و خواهند بود. درین صورت بدون کوچکترین تحلیل و مقدمه و ممیزه؛ دست تگدی دراز کردن به آنان آنهم از مقام سیاسی و دیپلوماتیک وزارت خارجه و از ستیژ باصطلاح نشست بین المللی چه بلاهتی است؟؟؟  

این هم شما و این هم بیانیه ی ملا بچه در منصب وزارت خارجه افغانستان:

برای بازدید گزارش از بیانیه آقای ربانی، لطف نموده بالای عنوان زیر کلیک نمایید!

ربانی: امید هرچه زودتر علمای افغانستان و پاکستان برای آوردن صلح تبلیغ کنند

 

یک نمایش روانشناسانه ی استخباراتی

طالبان بومی با سر و صورت و لباس مرغوبتر برای اغفال اذهان عامه جهانی، یک نمایش روانشناسانه استخباراتی ی است.

در مطابقت با ده ها سند و مدرک؛:

– طالبان پروژه انگلیسی است(1). امریکا آن را مدیریت کرد، کشور های عربی آن را تمویل و پاکستان آن را تحقق بخشید.

– بریتانیای بزرگ در سال 1919 برای اولین بار طعم شکست ننگین و تاریخی را از جانب افغان ها چشید. شکست کشوراستعماری بریتانیای کبیر به وسیله مردم شجاع افغانستان، منجر به از هم پاشی افتخارات کشوری شد که آفتاب در سرزمین های مستعمراتی آن غروب نمی کرد؛ لکه ی ننگ سیاه را بر تاریخ آن کشوراستعماری بزرگ رقم زد.

امروز انگلیس با لباس و زبان، فرهنگ و مذهب خود مان ( در لباس طالب و داعش) در پیشاپیش آن با ملا های اجیرشده برای انتقام گیری شکست های تلخ تاریخی خود باز برگشته است.

رسانه های غربی و سخن پراگنی های اجیر داخلی همه در خدمت اند. روی میز های همه سناریوی پیش روی طالب و داعش با تبانی حاکمیت مزدور و دست نشانده قرار دارد.

مردم! جوانان وطن! بیدار و هوشیار باشید!

نگذارید که در قرن بیست و یک شما را روبای پیر با انتقامجویی به اسارت کشیده، باز به غارتگری و تاراج افغانستان بپردازند. و کشور مان را پایگاه فتنه تروریزم و تجاوز به سایر کشور ها سازند.

متحد و یک پارچه؛ آماده ی مبارزه برای دفاع از وطن و ناموس!

بر ضد استعمار نو و بر ضد سربازان طالب و داعش آن متحد و یک پارچه باشید!

در ویدیوی زیر طالبان بومی با سر و صورت و لباس مرغوبتر برای اغفال شما و عامه جهانیان، یک نمایش روانشناسانه ی استخباراتی راه انداخته اند.

https://www.facebook.com/913271128780527/videos/915776338530006/

افغانستان امپراتوری تریاک

 

اصل خبر: انگلیس و امریکا به هلمند نیرو های تازه نفس فرستادند. هلمند بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر جهان است.2

چرا با ورود نیروهای امریکایی و انگلیسی؛ ولسوالی های نوزاد و موسی قلعه سقوط کرد؟

اما هردوکشور ده ها چند این کمیت  نیرو  را پیش ازان نداشته اند؟

افغانستان بزرگترین مولد مواد مخدر در جهان است.3

هلمند و قندهار بیشتر از پنجاه فیصد مواد مخدر افغانستان یعنی قریب پنجاه فیصد مواد مخدر جهان را تولید می کنند.

تراکم بیشتر نیرو های سنگین نظامی خارجی به ویژه انگلیسی و امریکایی در هلمند و قندهارپس از سال 2001 به همین دو ولایت زرخیز از بابت استحصال مواد مخدر بوده است. برای تسلط بیشتر بر مواد مخدر و کشتزار کوکنار، اولین معاملات انگلیس با طالبان تروریست در ولسوالی موسی قلعه * ولایت هلمند برملا شده است.

بسیار بسیار جالب است که انگلیس خود مدیریت مبارزه بر ضد مواد مخدر در افغانستان را طی سالیان متمادی به عهده داشته است. به قول مردمان محل که نمی خواهند خود را به معرفی گیرند، حتی رادیو های خارجی در هلمند به زبان پشتو پروگرام های ویژه را برای بالا بردن کیفیت تولید تریاک نیز پخش می کرده اند.

در افغانستان جنگ، جنگ مواد مخدر است!

هلمند ؛ منطقه کشش و جاذبه برای انگلیس و امریکا به خاطری نیز هست که در پهلوی تولید مواد مخدر؛ ذخایر زیرزمینی لیتیوم و یورانیوم آن اهمیت دارد. چنانچه در زمان حاکمیت طالبان گفته میشد که روزانه ده ها و صد ها لاری ازین معادن به پاکستان انتقال میشد. با آمدن غربی ها در کشور، رسانه های افغانستان انتقال این مواد را به میدان های هوایی قندهار و بگرام نیز گزارش داده اند.4

حفاظت از کشتزار های کوکنار طی یکنیم دهه، بدون سرمایه گذاری، سود ده ها چه که صد ها ملیارد دالری به بار آورده است!!! هم خرما و هم ثواب ( هم خودشان فربه شده اند  و هم تروریزم تغذیه شده است.)

بیشتر از سه ملیون جوان کشور مان به مواد مخدر معتاد شده اند.( پیشقراولان و آینده سازان پُر انرژی کشور) این روند سازمانیافته کماکان ادامه دارد.

فرستادن نیرو به هلمند برای چه و به معنی چه؟

تروریزم طالبانی و داعشی در افغانستان یک تیاتر مضحک بربریت برای اهداف رذیلانه و ددمنشانه استرا جیو پولیتیک امپریالیزم است و بس. طوریکه این سناریو بیشتر از چار دهه تا هنوز هم ادامه دارد. 5

مراکز عملیاتی تروریستی گروهک های طالبان- داعش در کویته و پیشاور پاکستان قرار دارند.

ای شما منادیان و مدافعین دموکراسی و حقوق بشر!!!؟؟؟

 شما نیروهای مدعی مبارزه بر  ضد گروهک های تروریستی!

نیرو به کویته و پیشاور بفرستید؛ نه به هلمند!

مراکز عملیاتی این تیاتر طالب و داعش و تروریزم در کویته و پیشاور پاکستان است نه در هلمند!

آدرس دقیق؛ لابراتوار های سازمان جاسوسی آی ایس آی میباشد!

تلاش برای یک تفاهم منطقوی- بین المللی (1 + 6).

 

نشست های چهار جانبه ( امریکا، چین، پاکستان و افغانستان) به اصطلاح برای تامین صلح، سخت قهقرایی و مضحک است.

جناب وحید وحیدالله کارمند ارشد سازمان ملل متحد در امور منازعات منطقوی که پیوسته سخت و جدی، مطالب کشور را پیگیری می کنند، به قول خود ایشان که از امکانات خوبی در دسترسی به اطلاعات در مورد کشور ها برخوردار اند، ” درکشور مان 9 گروپ طالب وجود دارد.”.

 حالا پرسش اینجاست که؛ این چهار کشور چه می خواهند؟

  با کدامیک  از این 9 گروپ طالب  می خواهند  به اصطلاح باب مذاکره را باز نموده وبلاخره امنیت را تامین کنند؟

بدون شک مذاکرات فقط با یکی ازین گروپ های طالب به نام همایش چارجانبه در جریان است. اگر  واقعاً این همایش های بی مفهوم و اغواکننده، واقعاً به ملحوظی جریان  دارد. اما کنش 8 گروپ دیگر که شاید از هشت کشور دیگر نمایندگی کنند؛ و واکنش هشت کشور دیگر چه خواهد بود؟  بدون شک ادامه ی جنگ های فرسایشی است و خونریزی.

 خالق اصلی طالب  می بیند که 8  تا 9 خدای طالب دیگر ظهور کرده است. این برای خدای اصلی  طالبان سخت شاک دهنده و مهیج است.

فراموش نکنیم!!! وقتی 23 تن از اتباع کشور کوریای جنوبی به دست طالبان اسیر شدند؛ طالبان دوتن آنان را گردن زدند، ولی بعد از چندی 21 تن دیگر آزاد شدند. بعد از رهایی 21 تن از اتباع کوریای جنوبی، معاون وزارت امور خارجه ی آن کشور به ماسکو سفر کرد تا از وزارت خارجه ی روسیه به خاطر رهایی این بیست و یک تن ابراز سپاس نماید. آیا عجیب نمی نماید؟

حالا که نشست چهار جانبه ( امریکا، چین ، پاکستان و افغانستان)  راه انداخته شده است؛  بر مبنای منطق سیاست بدون شرکت ایران و هند و روسیه، این نشست  کاملا بی معنا و بازی بیهوده است .

هموطنان!

بدون شرکت کشور های همسایه و به ویژه هند، ایران و روسیه، هر آن نشستی زیر نام راهکار صلح برای افغانستان، هیچ و پوچ و بی معنا است.

باید برای یک تفاهم منطقوی و جهانی بخاطر حل و فصل اوضاع کشور تلاش کرد. با یکه تازی و یکجانبه کاری نمیتوان به ادامه جنگ و خونریزی در کشور نقطه ی پایان نهاد. و نه با کرنش به پای ملا های انگریزی و پاکستانی و عربی.

رادیوی بی بی سی، رادیو آزادی، دویچ وله آلمان، فردا، العربیه، الجزیره همه و همه دراختیار خالق پروژه طالبان قرار داشته و سناریو برای پیروزی و پیشروی طالب و داعش و القاعد روی میز های شان، برای تبلیغات قرار داده شده است.

به اغوا های این آواهای شیطانی فریفته نشوید!

………………………………………..

-1  طالب پروژه انگلیس است

http://homayun.org/?p=63006

افغان نیوز – امريكا و انگليس مغز متفكر تاسيس گروه هاي …

Britain’s Taliban Helpers :: The Investigative Project on …

https://www.wsws.org/en/articles/2015/09/07/libr-s07.html

2-

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/23/998621/

3

ورود نیرو های انگلیس به هلمند و سقوط دو ولسوالی! چرا؟‎

4-

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=73303

http://mines.pajhwok.com/dr/content/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%9F

5-

http://homayun.org/?p=63682