گزارش: تجلیل ازروزجهانی مادردرکشورشاهی هالند

عمومی

 

  • بنابرفراخوان مشترک شورای سراسری زنان افغان درهالند وانجمن فرهنگی افغانهای شهر ونواحی آرنهم به تاریخ 21 می 2016 از
  • روز جهانی مادر و ارجگذاری از مقام شایسته آن درشهرآرنهم کشورشاهی هالند تجلیل بعمل آمد
  • در این محفل که در فضای دوستانه و باهمی سازماندهی و تدویر یافت ، زنان ، مردان، دوشیزگان جوان ازشهرآرنهم وشهرهای دیگرهالند اشتراک ورزیده بودند. محفل به گویندگی بانوفاطمه سیامی نطاق سابقه دارکشور و بانو زهره پوپل همکار وی ساعت 6 شام آغازشد. نخست محترم ولی محمد شاهپور رئیس اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند و مسوؤل انجمن فرهنگی افغانهای شهر آرنهم مهمان برنامه را خوش آمدید گفته، از نقش ارزشمند مادر در خانواده و اجتماع به خوبی یاد آوری کرد و روز جهانی مادر را به حاضرین محفل تبریک گفت، سپس محترمه سهیلا زحمت مسوؤل شورای سراسری زنان افغانستان درهالند پیام تبریکی خویش را بدین مناسبت ارایه و ازمادر و مقام با اهمیت آن در جامعه بشری قدردانی نمود. بعد از آن بانوصالحه واصل، بانو فردیانا طیب زاده وبانو پروین احسامی اشعار انتخابی شان را که در وصف مادر و مقام آن سروده بودن بزبانهای ملی کشوردکلمه نمودند. پس از تفریح کوتاه 7 تن از مادران که از جانب نهادهای سازمانده برنامه برای ارجگذاری انتخاب گردیده بودن هریک: محترمه شیما فرهاد ازشهرآرنهم، محترمه شاکره ازشهرنیمیخن، محترمه بی بی حاجی راضیه عزیزی عالمی ازشهرآنهم، محترمه حبیبه سحر ازشهر دلفت، محترمه صالحه واصل ازشهرآرنهم، محترمه مسعوده ولی ازشهر آرنهم و محترمه نجیبه مجیدزاده ازشهراتریخت به پاس کارهای ارزشمند شان درتربیه فرزندان سالم و خدمات بزرگ درخانواده واجتماع انجام داده اند، از کار شان ستایش ونایل به دریافت افتخارنامه از نام شورای سراسری زنان افغانستان و انجمن فرهنگی افغانهای شهر و نواحی آرنهم گردیدند. افتخارنامه ها و دسته های گل به مادران شایسته طی مراسم خاص فرهنگی از طرف مسوؤلین نهاد های برگذار کننده محفل و هئیت رهبری شان به آنها اهدأ شد. به نمایندگی از مادرانی که در برنامه افتخارنامه اخذ نمودند محترمه نجیبه مجید زاده از کمیته تدارک همایش اظهار سپاس و قدردانی کرد. بعد از پایان بخش رسمی برنامه مهمانان به صرف غذای سرد دعوت شدند که از طرف هئیت های رهبری نهاد ها تهیه گردیده بود. بخش دوم برنامه به گویندگی زهره پوپل آغاز گردید، وی از هنرمند جوان و خوش آواز محترم امان فیروز و همکارانش دعوت نمود تا با سرودن آهنگهای شاد خویش برنامه تجلیل از روز جهانی مادر را رنگ دیگر دهند. برنامه حوالی ساعت 11 شب در فضای گرم و دوستانه پایان واز نام کمیته تدارک آن محترم ولی محمد شاهپور از سهم فعال حاضرین در محفل که از راه های دور و نزدیک تشریف آورده بودند سپاسگذاری کرد، بعد از فاطمه سیامی گوینده موفق و سابقه دار کشور، زهره پوپل گوینده برنامه های فرهنگی انجمن آرنهم، امان فیروز هنرمند برنامه و همکارانش ، سهیلا زحمت مسوؤل شورای سراسری زنان افغانستان درهالند، بصیر کامل معاون انجمن آرنهم، زلیخا پوپل عضو هئیت مدیره انجمن آرنهم، مقیم احمدی مسوؤل بخش فرهنگی انجمن آرنهم، محسن یوسفی و سهیل حسینی اعضای فعال انجمن آرنهم که در بخش های مختلف کاری برنامه همکاری و کمک نموده بودند به قدردانی یاد و از آنها تشکری نمود