مختصری در باره جشنواره های ناحیوی در شهر گتنبرگ – سویدن

عمومی

 

 

موجودیت نواحی مختلف در شهر گتنبرگ سویدن با داشتن صلاحیتهای وظیفوی رهبری شان در امور داخلی که پس از دوره های معین از جانب مردم انتخاب میشوند, مسئله خود ارادیت ساکنین آنرا متبلور میسازد که نمایانگر سهم فعال شهروندان این نواحی در اتخاذ تصامیم برای رفاء جامعه میباشد

5 6 7 8 12 13 35534069_1869111369816472_5703227960723505152_n 35544800_1869115126482763_922637774945779712_n 35726203_1869115973149345_5911441485538000896_n 35671824_1869113626482913_2811702084083122176_n

در جنب سایر دست آورد ها, یکی از افتخارات این نواحی را جشنواره سالانه آن بعنوان روز همان ناحیه تشکیل میدهد که جهت مشغولیت یا سرگرمی های مثمر هموندان در یکی از روزهای تعطیلی, از جانب اداره مربوط مدیریت میگردد, تا باشد باشندگان آن لحظات سرور و شادمانی را تحت یک فضا با هم تقسیم نمایند.

به این ترتیب, یکشنبه هفدهم ماه جون مصادف به روز ناحیه بیسکوپگوردن بود که ضیافت بزرگ آنرا در یکی از محلات سر سبز این محل برگزار نموده بودند.

ساحه متذکره با داشتن پرچمهای رنگی و کمپهای مختص به نهاد های سیاسی و یا اجتماعی اعم از هموندان بومی, پناهندگان و مهاجرین که از همزیستی مسالمت آمیز ملیتهای مختلف نمایندگی مینمود, فضای جشنی را بخود گرفته بود.

درین کمپها که شهروندان کشور های مختلف با رسوم عنعنات پسندیده خویش تزئیناتی را سازماندهی کرده بودند با غذاهای لذیذ و متنوع منجمله تنقلات, کلوچه باب وغیره که دست پخت خود شان بود, با لباسهای ملی, اجرای کنسرت و طنین آهنگهای متنوع دلپذیر و خوش آیند, نمایش رقص و پایکوبیهای محلی, طرح سئوالات ذهنی وغیره سرگرمیها, زینت بخش این محفل بزرگ گردیده بودند.

انجمن فرهنگی میهن نیز با سهم فعال خود در یکی از کمپها که به آن اختصاص داده شده بود, با نمایش لباسهای افغانی, کلوچه باب و تنقلات و پخش آهنگهای افغانی توجه بازدید کنندگان اعم از نمایندگان پارلمان, مسئولین بخشهای مختلف و روسای نهاد های سیاسی ـ اجتماعی رابخود جلب نموده بود که با طرح پرسشها در مورد افغانستان و ارائه پاسخ, آکاهی بیشتری در مورد کشور ما نصیب این شهروندان گردید. این ملاقات ها با صحبتهای صمیمانه توام با عکسبرداریهای یادگاری ادامه پیدا نمود.

تجمع دوستان و همدیاران ما اعم از کودکان, بانوان و آقایون در فضای صمیمیت و سرور و شادمانی خاطره خوبی را در افکار این عزیزان بجا گذاشت.

 

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

جون 2018

گتنبرگ ـ سویدن