وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! محمد عالم افتخار

alem eftekhar

«امریکایی‌ها با تقویت آجندای قوم‌گرایان «افغان» که می‌تواند امنیت ملی ایالات متحده را با تهدید مواجه سازد، بار دیگر مرتکب اشتباه می‌شوند. طوری که در سپتامبر ۲۰۰۱ امنیت ملی امریکا را به خطر مواجه کرد

Related posts