پرس و جوئی در پیرامون دموکراسی و اهمیت انتخابات در کشور سوئد

عمومی

 

واژه دموکراسی بعنوان مردم سالاری هر از گاهی در لابلای گفتمانهای اجتماعی ـ سیاسی در بین اقشار مختلف جامعه بسیار متداول بوده که در عمل پیاده نمودن آن مفهوم واقعی اش را که حکومت مردم برای مردم از طریق انتخابات نمایندگان مردم بصورت آزاد, شفاف و دموکراتیک میباشد, متجلی میسازد

maihan val 2 -2018maihan val3-2018

آنچه در مورد اهمیت انتخابات که خود جزء از تحقق دموکراسیست ابراز نظر کرد, باید گفت که انتخاب راه, اندیشه و آرمان حق مسلم هریک از شهروندان یک کشور بوده که در تمام شئون زندگی بخصوص در مسائل بزرگ ملی و بین المللی آنچه می اندیشد و می پسندد آنرا در عمل پیاده کند.

این اصل مستلزم آنست که بایست بصورت جدی رعایت شود, در غیر آن تامین عدالت اجتماعی و آوردن رفاه همگانی یک جامعه محتمل به نظر نمیرسد.

با توجه به کنه مطلب, اینکه ما در آستانه اتنخابات پارلمانی, شوراهای ایالتی و شهری کشور سوئد که هر چهار سال یکبار برگزار میشود قرار داریم, بایست بعنوان فردیکه حد اقل سه سال را درین کشور اقامت داریم به پای میز رای دهی حاضر شویم و بمثابه رسالت اجتماعی ـ سیاسی به احزاب و یا چهره های سیاسی مستقل مورد نظر خویش رای بدهیم.

در ارتباط به همین مسئله, اداره آ.ب.اف, در آغاز همین سال پروژه ای را روی دست گرفت تا کار زار تبلیغاتی را بمنظور اشتراک فعال شهروندان در پروسه انتخابات پیش رو, نادیده به اینکه متعلق به کدام حزب, سازمان و یا معتقد به کدام عقیده میباشند, جهت تحقق آرمانها و خواستهای شان بایست در انتخابات و پروسه رای دهی سهم فعال بگیرند, راه اندازی کرد که انجمن فرهنگی میهن به سهم خود درین کار فعالانه شرکت نموده و در توزیع نشریه ها, بروشورها, سایر اوراق تبلیغاتی و نصب پلاکاتها در نقاط مختلف شهر از جمله همرکولن, یلبو, بیسکوپگوردن و جاده آوینین ( مرکز شهر) وظایفی را انجام داده است.

بر علاوه انجمن فرهنگی میهن به همین مناسبت نشستی را با حضور شخصیت سیاسی ایکه از جانب یکی از احزاب در پارلمان کشور سوئد کاندید گردیده است در یکی از سالونهای شهر سازماندهی نمود که در آن تعدادی از همدیاران اشتراک ورزیده بودند.

در ابتداء رئیس انجمن با ابراز خیر مقدم به حاضرین, مهمانان را به معرفی گرفته و بصورت موجز روی محتوای جلسه روشنی انداخت.

سپس بانو شادیه حیدری کاندید پارلمان رشته سخن را بدست گرفت و بطور مفصل بالای اهمیت رایدهی و اینکه چرا سهم هریک از رای دهندگان در انتخابات مهم است صحبت نمود.

هکذا خانم پروانه, فعال سیاسی ایکه بانو حیدری را همراهی میکرد در زمینه سخن رانده و زوایای تاریک موضوع را روشن ساخت.

پس از وقفه و صرف قهوه, سوالاتی از جانب محترمه ها, انجنیر نور ضیاء فرین, صدیقه انصاری, گیتی فرین و محترمان شیر احمد صمیم و اسدالله حسن مطرح گردید که از طرف مهمانان برای هر یک پاسخهای مبسوطی داده شد.

این جلسه که بساعت 18:00 عصر آغاز یافته بود, با صحبتهای گرم دوستان, عکسبرداریهای یادگاری, سپاسگزاری از حضور پر رنگ اشتراک کنندگان و اهداء دسته گل به مهمانان ساعت 21:00 شب در فضای صمیمیت و همدلی

خاتمه یافت.

 

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

یکشنبه دوم سپتامبر 2018

گتنبرگ ـ سویدن