مختصر گزارشی از برنامه ریزی های هفته سپورتلوف یا تعطیلات زمستانی در انجمن فرهنگی میهن

عمومی

 

سپورتلوف یا تعطیلات زمستانی مکاتب و مدارس در نیمه ماه فبروری, زمانیکه سرما و برودت سراسری در کشور سوئد حکمفرماست, کودکان, نوجوانان و جوانان مدت یک هفته از دروس فارغ و از اماکن تعلیمی شان مرخص میگردند

25 23 229192120161318191011647832

درین ایام برخی ها به سیر و سفر پرداخته و عده ای مشغول برنامه ریزیها بمنظور داشتن سرگرمی و اسبات تفریحی میگردند تا باشد به نحوی انحا خستگیهای ناشی از آموزش را بر طرف نمایند. اما اغلب این کودکان و جوانان بی برنامه بوده و روزهای رخصتی را بیهوده سپری مینمایند.

انجمن فرهنگی میهن با استفاده ازین فرصت, سرگرمیهای متنوع را راه اندازی نموده و کودکان, نو جوانان و جوانان را بدین ترتیب مشغول نگهمیدارد تا باشد از یک طرف با این مصروفیتهای مفید سرگرم باشند و از جانبی با هم سن و سالان شان شناخت و آمیزش پیدا نمایند. که با این عمل میشود از یکسو از فشار های درسی آنها کاسته شده و از سوی دیگر این دانش آموزان از بی برنامه گی و آغشته شدن به پدیده های منفی در امان بمانند.

بنابرین انجمن میهن برای این عزیزان کم سن وسال سالونی رادر یکی از نقاط شهر تهیه دیده و برنامه ها را در عمل پیاده نمود.

در طول این ایام, نقاشی, رسامی, پازل, طرح مسابقات ذهنی, ترتیب لاتری, رفتن برای شنا در محلات زمستانی, بازدید از یونیورسیوم شهر گتنبرگ که واقعن جالب و دیدنیست, رفتن به لیگولند یا پارک سرگرمیها که دارای انواع بازیها بوده و یکی از محلات مورد پسند کودکان بشمار می آید, همه و همه ایام خوشی را برای این آینده سازان خاطره انگیز و بیاد ماندنی نموده بود.

این برنامه از 12 فبروری آغاز و با عکسبرداریهای یادگاری بتاریخ 18 فبروری به پایان خود رسید.

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

فبروری 2018

گتنبرگ ـ سویدن