آيا جامعه ى گوسفندى مستحق حكومت گرگ ها نيست ـ عبید مهدی

عمومی

 در مورد خيمه هاى تحصن

كشورهاى امن و با ثبات را مردمى دانا ساخته اند…

در سال ٢٠١٣ در دهلى بودم. رانندهاى ريكشا از كم بودن حقوق و دستمزد خود اعتراض داشتند. از دولت خواستند كه شروع نرخ كار ريكشا از ٥ روپيه هندى به ١٠ روپيه برسد. دولت نپذيرفت. در نتيجه اتحاديه رانندگان ريكشا دست به اعتصاب كارى زدند. در طول چند روزى كه اعصاب كرده بودند، خودشان هم ضرر مالى ديدند و چون قشر فقير جامعه هستند، به نان شب محتاج بودند. روزانه در حدود ٥ ميليون نفر در دهلى از ريكشا به عنوان وسيله ى ترانسپورتى استفاده مى كنند؛ در نتيجه اين ٥ ميليون نفر به وظيفه، محل كار و صنف درسى خود نرسيدند. به همين ترتيب شمار زيادى از شركت ها، كارخانه ها، ادارات دولتى، مكتب ها و دانشگاه ها براى مدت بيش از يك هفته كاملاً فلج گرديده بودند.  بالاخره دولت تسليم شد و خواست اتحاديه رانندگان ريكشا را پذيرفت. در كمال تعجب ديده شد كه دولت هند، گارنيزون خود را براى سركوب و كشتار معترضين نفرستاد و مردم هم با آنكه به كار و وظيفه ى خود دير رسيده بودند و معاش شان كم شده بود، از اتحاديه ريكشا پشتيبانى كردند.

در سال ٢٠١٦ كارمندان شركت هوايى بريتش ايرلاينز براى بالاتر بردن حقوق خود در بريتانيا اعتصاب كارى كردند. براى چندين روز پى هم تمام امور كارى اين شركت بزرگ متوقف شد و به ارزش ميليون ها پوند به شركت ضرر مالى رسيد. در نهايت شركت تسليم شد و حقوق كارمندان را بالا برد.

در سال ٢٠١٤ در شهر پاريس فرانسه يك حمله ى تروريستى شد و ١٦ نفر كشته شدند. در نتيجه چهار ميليون نفر به خيابان ريختند و براى مدت يك هفته اعتراض كردند و تمام امور زندگى روزمره مختل گرديد كه اين وضع قابل قبول نيست. دولت به مردم تعهد سپرد كه بيشترين تلاش خود را براى جلوگيرى از حملات بعدى به خرج خواهد داد.

از اين قبيل مثال ها فراوان داريم.

اما بياييد موضوع وطن خودمان را بررسى كنيم :

به قول رئيس جمهور، در طى دو سال اخير بيش از ٧٥ هزار انسان در اين كشور كشته شده اند. شمارى از جوانان نخبه و هدفمند به جاده ها ريختند و بالاى اين وضعيت اعتراض كردند. اما از يك طرف نيروهاى مسلح حاضر در محل مرتكب جنايت شده و انسان هاى بيگناه را به كشتن دادند. از جانب ديگر، شمارى از مردم، صرف براى اينكه چند دقيقه ديرتر به كارشان رسيده اند، از اينجا تا آسمان هفتم سر و صدا مى كنند.

آيا بهتر است كه چند روز ديرتر به وظيفه برسيم ولى تغيير  اساسى در امنيت ايجاد شود يا اينكه همه روزه كشته شويم؟ امنيت يك مشكل فراگير و همه شمول است و ممكن است قربانى بعدى شما باشيد!