انجمن فرهنگی میهن و فعالیت در شورای انجمنهای غرب هسنگن ـ گتنبرگ

diplom-shabana

شورای انجمنها که متشکل از 60 انجمن و اتحادیه و سایر نهاد های اجتماعی از ملیتهای گوناگون منجمله مهاجرین و پناهندگان از کشور های مختلف بوده, در ناحیه غربی جزیره هسنگن فعالیت مینماید

77

33

44

55

88

این نهاد ها با داشتن روابط اجتماعی ـ فرهنگی, فضای همبستگی خوبی را جهت آمیزش بین ملیتها و بویژه همپیوستگی یا انتگریشن در جامعه سوئد ایجاد نموده است

هسنگن یکی از جزایر بزرگ با ردیف چهارم در سطح کشور سویدن بوده و جمعیت حدود 53 هزار نفر را بخود گنجانیده است.

باید خاطر نشان نمود که هر یک ازین نهاد های اجتماعی فعالیتهای خویش را بصورت مستقلانه پیش میبرند و در مسایل بزرگ اجتماعی  بخاطر تنوع و ایجاد سرگرمیهای متنوع و جالب برای شهروندان این ساحه با هم مساعی مشترک دارند.

 مردم این منطقه همچو سایر نقاط این کشور در تمام تصمیمات محلی خود را سهیم دانسته و بمثابه وظیفه اجتماعی بمنظور زندگی مرفه تر و خدمات رفائی با کیفیت تر برای ساکنین آن تلاش میورزند

22

66

انجمن فرهنگی میهن که یکی ازین نهاد های اجتماعی به شمار می آید, از حدود چند سالیست که درین شورا عضویت داشته و در انعکاس فرهنگ, عادات و رسوم پسندیده کشور ما افغانستان به شهروندان این سرزمین سهم فعالی را ایفا مینماید.

به همین مناسبت در نشست سالانه این شورا که روز شنبه 24 نوامبر در سالون ورزشی ” شومیلا ” تدویر یافت, نمایندگان انجمنها بشمول مسئوولین ادارات مربوط منجمله رئیس عمومی همین منطقه و عده ئی از اعضای هیئت رهبری انجمن فرهنگی میهن نیز اشتراک ورزیده بودند.

در ابتداء پس از برگزیدن رئیس موقت جلسه, خانم هلنی اولسون, رئیس شورای انجمنها گزارش سال را ارائه کرد و به تعقیب خانم ناهید مسئوول مالی, صورت حساب امور مربوطه را پیشکش جلسه نمود که از جانب اشتراک کنندگان مورد تائید قرار گرفت.

در بخش بعدی مسئله تشکیلاتی مطرح شد وبا ابقای تعدادی از اعضای رهبری دو تن دیگر که یکی آن دوشیزه شبانه رحمت بود معاون انجمن میهن است, بعنوان اعضای جدید در هیئت رهبری این شورابه اتفاق آراء برگزیده شدند.

سپس در بخش توزیع استیپندیوم, اسماء سه تن از فعلان انجمنها بخوانش گرفته شد که یکی از ایشان دوشیزه  شبانه حسن, فعال اجتماعی و معاون انجمن فرهنگی میهن که از جانب این شوراکاندید شده بود مورد تقدیر قرار گرفت.

 استیپندیوم توسط آقای سرگیو, رئیس عمومی این جزیره با دسته گلی به موصوفه تفویض گردید.

باید گفت که ارتقا و تقدیر از یکی از دوشیزگان جوان افغان نه تنها به ارجگزاری به شخصیت اوست بل مباهاتش برای انجمن فرهنگی میهن و در مجموع افتخاراتش به مردم کشور تعلق می گیرد.

دوشیزه شبانه رحمت پس از ختم جمنازیوم, با ادامه تحصیل, سال اخیر را در رشته اقتصاد به پیش می برد.

موصوفه انسان مودب, مهربان, مهذب و ساعی به امور منزل و آموزش بوده علاوه بر مسئولیتهایش در نهاد فرهنگی, وظیفه اجتماعی دیگری را نیز در ساحه زیست شان بعهده دارد که خود حاکی از فعال بودنش در اجتماع میباشد.

 برای دوشیزه شبانه رحمت پیروزی های مزید را در امور شخصی و اجتماعیش آرزو میبریم, امیدواریم که سایر جوانان مان نیز به همچو افتخاراتی نایل آیند.

افتخار به همچو جوانان با درک و فعال!

این نشست که همراه با عصریه بود با آغاز از ساعت 18:00 بساعت 20:30 خاتمه یافت.

 

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

نوامبر 2016-11-26

گتنبرگ ـ سویدن

Related posts