فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا درگذشت ـ دکتراسد محسن زاده مدیر مسوول تارنمای بامــداد

fedel

!بدرود فرمانده

دیشب راوول کاسترو رییس جمهور کوبا ، رفیق و همرزم فیدل ، رهبرانقلاب کوبا از طریق تلویزون ملی کوبا خبردرگذشت فیدل کاسترو را با جملات کوتاه به اگاهی خلق قهرمان کوبا وجهان رسانید

« مردم عزیزکوبا،

بادرد جانکاه به شما رو می آورم ، تا مردم ما و خلق های جهان را در باره اینکه امروز ۲۵ نوامبر فرمانده کل انقلاب کوبا  فیدل کاسترو ساعت ده و ۲۹ دقیقه شامگاه درگذشت اگاه سازم .

برای برآوردن خواست اکید رفیق کاسترو پیکر وی سوزانده می شود.

در ساعات اول فردا روز شنبه ۲۶ نوامبر کمیته تشکیل شده سازماندهی مراسم تشییع جنازه ، خلق ما را با جزییات درباره سازماندهی مراسم ارج و احترام به بنیادگذار انقلاب کوبا  اگاه می سازد.

تا پیروزی،‌همیشه!»

بر بنیاد گزارشات منابع بین المللی شورای دولتی کوبا امروزبا انتشار بیانیه‌ ای اعلام نمود که مردم کوبا روز سه شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ ترسایی با گردهمآیی بزرگ در« میدان انقلاب شهرهاوانا » برای آخرین بار با فیدل کاسترو وداع می کنند . درهمین حال قرار است  خاکستر فیدل کاسترو به « کاروان آزادی » مسیری که او و همرزمانش در جریان انقلاب کوبا طی کردند، برده  شود.

امروز میلیون های انسان در سراسر جهان و درکوبای انقلابی به خاطر درگذشت فیدل کاسترو روز ( فیدل آلخاندرو کاسترو روزFidel Alejandro Castro Ruz )  رهبر پیشین حزب و دولت کوبا ، اسطوره مبارزه و مقاومت ضد امپریالیتسی در سوگ نشسته اند. با آنکه فیدل کاسترو بیش از نود سال زنده گی نمود،  ولی هیچ گاهی از سهم گیری فعال در مبارزه به خاطر رفاه اجتماعی و بهسازی شرایط زنده گی مردم کوبا و جهان فروگذاشت نکرد. کاسترو که درجوانی راه انقلاب و دگرگونی های اجتماعی به سود مردم و اقشارو طبقات تحت ستم و استثمار را برگزید ، پس ازپیروز ی انقلاب در کوبا با وجود توطیه ها و تجاوزات بی مانند امیریالیزم  و ارتجاع ؛ به ویژه ایالات متحده امریکا توانست نظامی را پی ریزی و رهبری نماید که درآن بی سوادی ، بی عدالتی اجتماعی و ستم واژه های بیگانه  هستند. درهمین سال های دشوار و بادرنظر داشت ابعاد گسترده جنگ روانی ـ اقتصادی ؛ و توطیه ها و تجاوزات  دوامدارنظامی ایالات متحده امریکا و ارتجاع منطقه ، مردم کوبا توانستند  از نظام مردمی و دستاورد های انقلاب  شان دفاع ؛ و درفش آرمان های شریفانه آزادی ، برابری ؛ سهمگیری فعال در پروسه های اجتماعی و احترام به انسان را به اهتزاز نگهدارند. کوبا توانست در این راه به الگویی برای خلق های منطقه وجهان مبدل گردد.علاوتاً فیدل و خلق قهرمان کوبا توانستند با گزینش اصل همبسته گی و برابری درمناسبات میان مردم کوبا و درعرصه جهانی دستاوردهای بی مانندی را نصیب گردند. تاریخ معاصر کوبا نشاندهنده هزاران نمونه برازنده از این همبسته گی با خلق های جهان در مبارزه به خاطر آزادی ، صلح ، پایان بخشیدن به استثمار و اپارتایید، مبارزه برعلیه مرض و بی سوادی بوده و می باشد ؛ که در این میدان می توان از ده ها اقدام انسانی حزب و دولت کوبا دریاری به مردم افغانستان یاد نمود.

فیدل کاسترو درجریان دو دوره مسوولیت اش منحیث سرمنشی جنبش عدم انسلاک نقش ویژه ایی را در رشد و تکامل این جنبش جهانی ایفا نمود.

« فرمانده کاسترو »  به خاطر اندیشه ها و عمل  درخشانش درجنبش های سیاسی و اجتماعی قاره امریکای لاتین و جهان از نام و ننگ و حرمت بی مانندی برخوردار بوده؛ و اندیشه و آثارش درمبارزه برای برپایی نظام  مردم سالار؛ و رشد و بهروزی انسان مورد استفاده گسترده قرارمی گیرد.  فیدل را هوادارنش بنام  های :« قهرمان سوسیالیسم » ، «  قهرمان مبارزه ضد امپریالیستی » و « قهرمان  بشردوستی » می شناسند. فرمانده فیدل درحالی که صدها بار مورد سوقصد تروریستی از سوی امریکا و ارتجاع منطقه قرار گرفت ،  توانست در نتیجه درایت و جانبدای حزب و مردم کوبا  از این توطیه های رذیلانه  تروریزم دولتی جان به سلامت درآورد.

درگذشت فیدل کاسترو این شخصیت برازنده سیاسی جهان و دوست مردم افغانستان ، ضایعه بزرگی برای مردم کوبا و جنبش های انقلابی جهان می باشد.

تارنمای بامداد بزودی گفت و گوی ویژه با دیپلوم انجینرعمر محسن زاده ، دیپلومات پیشین، معاون انجمن دوستی افغان ـ کوبا ؛ وکارشناس ارشد امورکوبا و امریکا لاتین در باره:  

پیشینه  مناسبات سیاسی و فرهنگی افغانستان ـ کوبا، نقش فیدل کاسترو درپی ریزی و اثرمندی این مناسبات ، رهبران سیاسی افغان و روابط شان با فیدل ، انکشافات روان در قاره امریکا لاتین  و سایر مسایل مربوط به انقلاب کوبا و امریکای لاتین را به نشر می رساند.

خواننده گان گران قدر بامداد ؛  شما در در روزه های آینده  شاهد بررسی ها و گزارشات دست اول درباره کوبا و دستاورد های آن دربیش از نیم قرن گذشته خواهید بود.  

Related posts