مجلس ترحیم

عمومی

!بازگشت همه بسوی اوست

                    ! هموطنان گرامی

با تآسف و تآثر زیاد  خبر مرگ ناگهانی مرحومه انجنیر شیما احمدی فرزند عبدالخالق بقایی پامیرزاد را که پیکر آن مرحومه قبلآ در شهر کابل بخاک سپرده شده به اطلاع دوستان میرسانیم. مراسم یاد بود و دعا خوانی بروی آن مرحومه’ و مفغوره  بروز یکشنبه مورخ  27 نوامبر ازساعت 14:00 الی 15:30 از طرف فامیل بقایی وابستگان در مسجد بوسنیایی ها واقع ایستگاه بیلیوی برگزار میگردد.

!انا لله و انا الیه راجعون

تشریف آوری شما عزیزان درین مجلس سوگواری باعث خشنودی روح آن مرحومه و تسلیت خاطر بازمانده گان میگردد

با درود  فراوان

نوت: عزیزان میتوانند در آمد و بر گشت از اسپور های 6, 7, 11 و بوس 58 استفاده نمایند

 !آدرس 

Bosniska moskén

  Generals gatan 2B 41505 Göteborg

!تیلفون های تماس

+46732459578

+46735209065

+46766532443

+46739480251

+46723759162

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

پیام تسلیت

انجمن فرهنگی میهن و سایت میهن مراتب تسلیات عمیق خویش را نسبت این ضایعه المناک به جناب محترم بقائی صاحب, اعضای محترم خانواده, اقارب و دوستان آن مرحومه تقدیم نموده صبر جمیل را برای شان استدعا میدارند

روان مغفوره شاد و خاطرات اش جاودان

انجمن فرهنگی میهن

2016