آقاي غني ! چرا چنين کردي؟؟؟قسمت چهارم محترم استاد صباح

عمومی

 

این سینه بي کینه،پینه بسته است درآن
صدها حکايت وقصه،نشسته است درآن
قلبی است که سنگ بسته بر گورامید
سنگی ست که جفا،شکسته است درآن 

براساس این حکم سه‌ماده‌ای، مقام‌های ارشد دوره‌ی نخست و دوم ریاست‌جمهوری حامد کرزی، از حقوق وامتیازات ذیل مستفید می‌شوند: تامین امنیت با در نظرداشت اوضاع و احوال مربوط، حداکثر الی چهارمحافظ و تامین خدمات صحی رایگان در شفاخانه‌های دولتی. هم‌چنین درصورت نداشتن موتر شخصی، توزیع یک عراده واسطه نقلیه مناسب (زرهی) با در نظرداشت موقف و سطح تهدیدات امنیتی، استفاده از پاسپورت سیاسی و استفاده از مساعدت‌های مالی با در نظرداشت قانون تنظیم معاش مقام‌های عالی‌رتبه دولتی و مصوبه شماره ۳۲، تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ شورای وزیران برای مدت پنج سال.  با آن‌که در این حکم در مورد مساعدت‌های مالی جزییات ارایه نشده است، اما تاکید شده که این حکم براساس درخواست کتبی برخی از اعضای شورای وزیران پیشین ترتیب داده شده است.

در همین حال، براساس این حکم مقام‌های ارشد دور نخست ریاست‌جمهوری که سمت‌های رسمی‌شان پایان یافته و در حال حاضر به وظیفه دولتی یا غیردولتی اشتغال ندارند، ازمعاش ماهوار حدود پنجاه درصد ومقام‌های ارشد دوره دوم ریاست‌جمهوری از معاش ماهوار حدود هشتاد درصد مستفید می‌شوند. برمبنای این حکم، اداره محافظت رجال برجسته مکلف ساخته شده که درراستای تامین امنیت مقام‌های یادشده حداکثر چهارمحافظ امنیتی دراختیارآنان قراردهد واداره امور وشورای وزیران نیز موظف شده که معاش ماهوار و مساعدت‌های مالی مقام‌های یادشده را پرداخت کند. هم‌چنین، به وزارت صحت عامه دستورداده شده که خدمات صحی رایگان برای مقام‌های یاد شده ارایه کند و وزارت خارجه نیز درمورد تدارک پاسپورت سیاسی آنان مسوول شناخته شده است.

نامگذاري ميدان هواي کابل

وزارت خارجه و شورای امنیت ملی طرزالعملی را به مجلس نمایندگان فرستاده که براساس آن، در کنار مقام‌های اشد حکومت به شماری از فرماندهان جهادی نیزمجوز عبور از سالون «VVIP» میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی صادر شده است. وزارت خارجه، در مکتوب شماره ۳۶۹۵، تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳، عنوانی وزارت دولت در امور پارلمانی کاپی طرزالعمل استفاده از سالون‌های «VIP» و «VVIP» میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی را فرستاده است.  این طرزالعمل در پنج فصل و ۲۴ ماده تدوین گردیده و در حال حاضر در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی عملی می‌شود.
پیش از این در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، تنها یک سالون «VIP» وجود داشت.

براساس مقرره‌ی شورای وزیران، نمایندگان، سناتوران، اعضای کابینه، اعضای شورای عالی ستره‌محکمه، والیان، شهردار کابل، دادستان کل، رییس امنیت ملی سفیران و دیپلوماتان ارشد کشورهای خارجی و برخی از مقام‌های ارشد دیگر می‌توانند با استفاده از پاسپورت سیاسی، در هنگام سفرهای خارجی خود از سهولت‌های سالون «VIP» استفاده کنند. اما به تازگی در میدان هوایی بین‌المللی کابل یک سالون جدید دیگر به نام «VVIP» نیز ایجاد شده است. در فصل سوم طرزالعمل استفاده از سالون «VVIP»، در کنار شماری از مقام‌های ارشد حکومت و سفیران کشورهای خارجی، برخی از فرماندهان جهادی و خانواده‌های‌شان نیز ذکر شده که می‌توانند در جریان سفرهای خارجی رسمی و غیررسمی از این سالون استفاده کنند.
در ماده اول فصل سوم این طرزالعمل، نام‌های شخصیت‌های ذیل آمده است: «صبغت‌الله مجددی و خانواده‌شان، عبدرب الرسول سیاف و خانواده‌شان، پیرسید احمد گیلانی و خانواده‌‌شان، شیخ محمد آصف محسنی و خانواده‌شان، خانواده احمد شاه مسعود، خانواده برهان‌الدین ربانی.  با این حال، در این ماده تاکید شده که فرزندان و نواسه‌های بابای ملت (ظاهر شاه) و فرزندان و نواسه‌های سردار محمدداوود خان نیز می‌توانند در جریان سفرهای رسمی و غیررسمی از سالون‌های «VVIP» استفاده کنند.

درهمین حال، شماری از اعضای کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان طرزالعمل تازه شورای امنیت و وزارت خارجه را غیرقانونی می‌خوانند. براساس قانون، دارندگان پاسپورت سیاسی می‌توانند در هنگام سفرهای خارجی ازسالون «VIP» استفاده کنند. پیش ازاین تنها یک سالون «VIP» درمیدان هوایی بین‌المللی کرزی وجود داشت و دراین سالون یک اتاق ویژه برای رییس‌جمهوری، معاونان و برخی ازمقام‌های ارشد وجود داشت؛ اما اکنون سالون جدید دیگربه نام «VVIP» ساخته شده است.
حکومت به شماری از فرماندهان جهادی و خانواده‌هاشان فرصت این را داده تا در جریان سفرهای خارجی از سهولت‌های سالون ویژه «VVIP» استفاده کنند: «این کار حکومت خلاف قانون است و عملا باعث گسترش انارشیزم و هرج‌ومرج می‌شود. این کار فرصت را برای کارهای غیرقانونی به دیگران مساعد می‌کند کتگوری‌ دارندگان پاسپورت سیاسی براساس قانون مشخص است و طرزالعمل تازه شورای امنیت و وزارت خارجه غیرقانونی است.

درحال حاضر بیش از ۴ هزار پاسپورت سیاسی به‌شکل غیرقانونی توزیع شده و کمیسیون روابط بین‌الملل در نظر دارد که دارندگان آن‌ را افشا کند. براساس آمارها باید در جریان چند سال گذشته برای تمام مقام‌ها به شمول نمایندگان، سناتوران و دیپلومات‌های وزارت خارجه، حدود ۶۰۰-۷۰۰ پاسپورت سیاسی توزیع شده باشد، اما اکنون بیش از ۴ هزار پاسپورت سیاسی توزیع شده و باید دارندگان آن افشا شوند. کمیسیون در نظر دارد که بالای وزارت خارجه فشار وارد کند تا دارندگان این تعداد پاسپورت سیاسی را افشا کند.
این عضو کمیسیون روابط بین‌الملل هم‌چنین می‌گوید، در صورتی‌که دارندگان پاسپورت سیاسی افشا نشوند، هرج‌ومرج و کارهای غیرقانونی در میدان هوایی بین‌المللی کابل بیشتر می‌شود.

با آن‌که شماری از اعضای کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان می‌گویند که براساس مصوبه جدید این کمیسیون، تنها وسایط نقلیه رییس‌جمهوری برحال، رییس‌جمهوری پیشین و رییس اجرایی تا زیر بال طیاره رفته می‌توانند؛ اما در طرزالعمل تازه تغییرات زیاد اعمال شده است. در طرزالعمل شورای امنیت و وزرات خارجه آمده که وسایط نقلیه «رییس‌جمهوری برحال، رییس‌جمهوری پیشین، رییس اجرایی، معاونان رییس‌جمهوری، معاونان رییس اجرایی، معاونان پیشین ریاست‌جمهوری، روسای مجلیسن شورای ملی و قاضی القضات می‌توانند الی زیر بال طیاره در داخل میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی غرض انتقال مقام‌های مربوطه رفت‌وآمد کنند در مصوبه کمیسیون روابط بین‌الملل، معاونان رییس‌جمهوری پیشین، برحال، معاونان رییس اجرایی، قاضی‌القضات و رییس‌های مجلسین از این امتیاز مستثنا هستند. درعین حال، مسوولان وزارت امور خارجه می‌گویند که طرزالعمل استفاده از سالون‌های «VIP» و «VVIP» توسط شورای امنیت ساخته شده و مسوولیت آن نیز به عهده شورای امنیت می‌باشد.
سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: پیشبرد این سالون‌ها مربوط وزارت خارجه است؛ اما فیصله و تصمیم‌گیری مبنی براین‌که کی‌ها می‌توانند از سالون‌های «VIP» و «VVIP» رفت‌وآمد کنند، مربوط شورای امنیت است.

غني توميداني که کرزي چه کرد؟؟؟

دریادداشت‌هایی به واشنگتن از سوی سفیرامریکا، کارل ایکنبیری که ویکی‌لیکس آن‌ها را افشا کرد ، سفیرامریکا به صورت مشخص ازلحن منزجرکننده‌ای درتوصیف مجالس خود با رییس جمهوراستفاده کرده است. «درحقیقت، ناتوانی او در جهت دست‌یابی به ابتدایی‌ترین اساسات دولت‌سازی وعدم مصوونیت عمیق اوبه عنوان یک رهبر، پذیرش هرنوع خطایی ازجانب او را نامحتمل ساخته وازسوی دیگر تلاش‌های ما را برای یافتن کرزی به حیث یک همکار مسوول دچارنوعی سردرگمی ساخته است.» آیکن‌بیری دوشخصیت رقیب با یکدیگر را دروجود کرزی تشخیص داده بود. «اولی‌اش شخصی ترسو و ضعیف است که با ابتدایی‌ترین اساسات ملت‌سازی هم آشنایی ندارد وچنان بیش ازحد به خودآگاهی رسیده است که دیگر زمان بازبینی وبازنگری‌اش ازسوی جامعه جهانی پایان یافته است. شخصیت دومی‌اش یک سیاست‌مدارزیرک و باهوشی را نشان می‌دهد که به عنوان یک قهرمان ملت‌گرا ظهور کرده است … عمر زاخیلوال  وزیرمالیه که ازاحترام زیادی نزد کرزي برخورداراست، به امریکاییان گفته بود که «کرزی یک شخص بی‌نهایت ضعیف بود که به واقعیت‌ها گوش نمی‌داد و درعوض به ساد ‌گی ازسوی هرکسی که می‌آمد وحتا قصه‌ها و طرح‌های بسیارعجیب وغریب را برایش می‌گفت، به ساد ‌گی فریفته می‌شد.» به قول او، یک «حلقه داخلی» وزیران ارشد سیستمی را ایجاد کرده بودند تا زمانی که کرزی «بالای بعضی موضوعات برآشفته می‌شد» به گونه‌ای با هم کارکنند تا برکرزی نفوذ داشته باشند.

سالهاست که ما به کره بي عدالتي ،جنگسالاري ، تفنگ کشي ، روزگذراني ، مصلحت گرايي ، بي غم باشي وبازي هاي نافهميده وناسنجيده کرزي کباب شده ایم وباتداوم چنين يک حالتي درانتظارسراب بايد باشيم. پس که جنين شد! آيا بازهم منتظربود که دوران زمامداري کرزي وبي کفايتي وبي مسووليتي ويرا تاريخ جه بنويسد؟ وظالمانه نخواهد بودکه اگربگويم مورد عفوتاريخ قرارخواهد گرفت؟. تمام عملکرد کرزي به چند جاده ومکتب واداره دولتي خلاصه ميشود وگاهي ازخود پرسيده ايم که چه مقدارپول خارجي به باد داده شده وچقدرمتخصص داخلي وبيروني عرق ريخته اندونزديک به يکنم دهه سپري گرديده است؟ .

آيا دراخرين روزهاي پاياني اداره کرزي درانتخابات چه گذشت وبازهم تفنگها ازخانه ها وپس خانه بيرون وتفنگداران شاخ ودم شوراني نمودند . کرزي که طي اين مدت نتوانست يک مشت اوئباش تفنگداروجنگ سالاررامهارنمايد وراکت پراني ومداخلات علني پاکستان رامتوقف نمايد وحدودي پنجصد تاراجگرومفسد که ازين کرسي به آن کرسي کوچ کشي مينمايند وهمه دارونداروطن رابه يغمابرده اند واداربه قانون پذيري ووطن دوستي نمايد ، آيابازهم اميدواربود که تاريخ نام کرزي راچگونه بنويسد؟؟؟.

آمریکا ازسال دوهزارودوتا دوهزارودوازده حدود يکصدوچهارمیلیارد دالررا در بخش‌های نظامی‌، حکومت‌داری خوب، توسعه‌ی اقتصادی واجتماعی درافغانستان مصرف نموده است.

امامیلیون ها دالرحیف ومیل شده ازکمک های خارجی وسرمایه ملی درسال های گذشته وهزینه های روزافزون اجتماعی وسیاسی آن درکشور، جلوگيري ازفساد اداری ، به یک بن بست واقعی گريده که دورنمای توسعه، ثبات ودموکراسی درافغانستان راکاملا به مخاطره انداخته است. فساد درتمامی ابعادش درکشوروسوءاستفاده ازامکانات دولتی برای مقاصد شخصی گرفته تا خرید وفروش پست های مهم سیاسی، فساد درپروژه های عام المنفعه مانند سرک سازی، دزدی ازمعاشات کارمندان دولتی، غضب زمینهای دولتی توسط مقامات بلند پایه دولتی وقوماندان سالاران، تبدیل شدن رشوت ستانی به یک امرمعمول درادارات، کم کاری وحیف ومیل شدن میلیون ها دالرازسرمایه ملی روز به روز درحال افزایش می باشد. به نظرمی رسد یک رابطه تنگاتنگ بین فساد و کمک های خارجی درافغانستان وجود دارد. این نه به دلیل نفس فسادزایی کمک های خارجی، بلکه ناشی از سوء مدیریت و فقدان یک مکانیسم شفاف اداری در افغانستان می باشد. تاریخ کمک های جهانی به کشورهای جهان سوم نشان می دهد که به هرمیزانی که سطح فساد در کشور کمک گیرنده بلند باشد به همان میزان موثریت کمک های خارجی کاهش می یابد.

این نگرانی در افغانستان نیز به قوت خود باقی است . بانک جهانی درگزارشی درمورد اقتصاد افغانستان پس ازدوهزارچهارده، مصرف ناعادلانه کمک های بین المللی در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است. مطابق به ارزیابی بانک جهانی، قسمت زیاد این کمک ها درمناطق ناامن به هدف ایجاد ثبات سرمایه گذاری شده است. هرچند شواهد نشان می دهد که مصرف میلیون ها دالردرمناطق ناامن نه تنها در کاهش خشونت کمک نکرده است بلکه هرازگاهی تبدیل به یک عنصر اصلی افزایش خشونت شده است.

یکی ازپیامدهای تخصیص ناعادلانه این کمک ها افزایش شکاف های اقتصادی بین مناطق مختلف بوده است. بعضی مناطق با استفاده ازاین کمک ها از فرصت های بهتر برای سرمایه گذاری، رشد و توسعه برخوردار بوده اند و بعضی مناطق دیگر از این فرصت ها کاملا محروم مانده اند. اگر این روند ادامه یابد، افزایش شکاف های اقتصادی که منجر به نابرابری های اجتماعی می شود، موثریت کمک های خارجی را کاهش داده و تبدیل به یک عنصرضد توسعه خواهد شد. بنابراین انتظارمی رود که این بار دولت با سیاست های درست اقتصادی در مصرف عادلانه این کمک ها در کشور اقدام نماید، درغیرآن میزان مؤثریت این کمک ها کاهش خواهد یافت.

 

ادامه دارد…