حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا ـ محترم محمد عالم افتخار

واقعیت این است که طی بیش و کم دو قرن اخیر به برکت «انقلاب انفورماتیکی» جهانی؛ امکانات پوشاندن و پوشانده و ممنوع و محرم نگهداشتن متن و معنای «قرآن عربی» از دسترس طاغوتیان حاکم عرب و غیرعرب؛ بدر گردیده

Continue Reading

تفاهم آمریکا و عربستان در بی‌ثباتی منطقه‌ای ـ دکتر حسین دهشیاراستاد دانشگاه

در صحنه روابط بین‌الملل فزون‌ترین میزان امنیت، وسیع‌ترین قدرت مانور، گسترده‌ترین فرصت برای نادیده انگاشتن هنجارهای مستقر حقوقی، برای کشورهایی رقم می‌خورد که وقوف به محدودیت‌های سیستمی، آگاهی به بُرد توانمندی‌های خود و ملحوظ داشتن تناسب بین هزینه‌ها و اهداف در شکل دادن به سیاست‌های خود را متجلی سازند

Continue Reading