وزارت مهاجرین افغانستان از بلاتکلیفی ۱۵۰ هزار پناهجوی افغان در اروپا خبر داد

عمومی

 

بر اساس آمار وزارت مهاجرین افغانستان بیش از ۱۵۰ پناهجوی افغان در اروپا در وضعیت بلاتکلیفی بسر می‌برند که به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی صورت نگرفته است

 

در چند سال اخیر هزاران پناهجوی افغان به دلیل وضعیت نابسمان امنیتی در افغانستان برای جستجوی آرامش و امنیت راهی کشورهای اروپایی شدند.

اما پناهجویان افغان در اروپا نیز با اخراج اجباری و عدم رسیدگی به درخواست پناهندگی از سوی کشورهای اروپایی روبرو شدند و شمار بسیاری از آنها در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.

وزارت مهاجرین افغانستان اعلام کرد که در حال حاضر بیش از 150 هزار پناهجوی افغان در اروپا در وضعیت بلاتکلیفی بسر می‌برند و به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی صورت نگرفته است.

میزان پذیرش پناهندگی پناهجویان افغان در سالهای اخیر در حالی به شدت کاهش یافته که سازمان ملل سال گذشته این کشور را به دلیل تشدید ناامنی‌ها در فهرست کشورهای «درگیر جنگ» قرار داد.

«اسلام‌الدین جرات» سخنگوی وزارت مهاجرین افغانستان به «صدای آمریکا» گفت: در یک سال اخیر بیش از 2800 پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی به کابل اخراج شدند.

وی تصریح کرد که شماری از این پناهجویان بر اساس توافقنامه که دولت افغانستان در سال 2015 با کشورهای اروپایی به امضا رساند به صورت اجباری از سوی کشورهای اروپایی اخراج شدند.

سال گذشته کشورهای اروپایی به دلیل تشدید اخراج اجباری پناهجویان افغان در زمانی که تلفات غیرنظامیان در بالاترین سطح قرار داشت به نقض قوانین بین‌الملل متهم شدند.

اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان به دلیل جنگ و خشکسالی در با خطر گرسنگی روبرو هستند.

برخی از نهادهای حامی پناهجویان در اروپا اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی را مغایر با ارزش‌های انسانی دانسته و وضعیت امنیتی و اجتماعی در افغانستان را نامساعد می‌دانند.