سفر تفریحی به کشور دانمارک

5

 

تفریح وسیاحت در مجموع برای انسانها و باالاخص برای دانش آموزان و اغلب کارکنان

IMG_7227           PEEV8032    MRGA15781

پس از خستگیهای ناشی از آموزش و یا انجام امور محوله, امریست حتمی و بستگی به علاقمندی, بنیه مالی, سلامتی بدنی و فضای خوش آیند انسانها درایام تعطیلات بویژه در تابستان ها میباشد که بسیاری ها از آن بهره مند میگردند و با سپری نمودن این ایام چه در داخل ویا برون از مرزهای زیستگاه شان در سواحل تفریحی و تفرجگاه ها انرژی بیشتری را دریافت نموده و با رفع خستگیها, استرسها و افسردگی ها با نیروی تازه بکار و زندگی همیشگی خویش میپردازند.

در کشورهای اروپائی بویژه در شمال آن که آفتاب کمتری دارند, این معمول در بین شهروندان آن بیشتررائج است.

آنچه در برگیرنده تفریح و سیاحت برای مهاجرین و پناه گزینان میشود باید گفت که بازهم وابسته به شرایط تذکر رفته در بالا میباشد.

اما آنچه بیشتر سهولتها را برای هموندان فراهم آورده است همانا موجودیت اتحادیه ها, انجمن ها وسایر نهاد های اجتماعیست که این زمینه ها را مهیا میسازند.

انجمن فرهنگی میهن که در زمره این نهاد ها ست, همه ساله چنین فرصت مناسبی را برای اعضای و علاقمندان اش آماده میدارد تا باشد این دوستان ایامی را فارغ از مشکلات روحی و روانی در کنار همدیاران و دوستان شان سپری نمایند.

به همین لحاظ انجمن میهن, روز شنبه نهم جون, سفر تفریحی را توسط کشتی به یکی از شهرهای کشور دانمارک سازماندهی نمود که حدود شصت تن از دوستان اعم از کودکان, جوانان, بانوان و آقایون درین سفر همراه شده بودند.

آب و هوای خوشگوار و بی نظیر امسال و طبیعت قابل وصف این مرز وبوم, این سفر عزیزان را بیشتر جالب ساخته بود تا ازین سیاحت بصورت کافی لذت ببرند.

مشغولیتهای تفریحی داخل کشتی به خصوص برای کودکان و نوجوانان, بازدید از جا های دیدنی, خرید اشیای مورد ضرورت منجمله سیونیرها, شنیدن موسیقی و آهنگهای شاد, صحبت های محبت آمیز بین دوستان, عکسبرداریها و فلمبرداریهای یادگاری و دستجمعی بخشی ازین سفر بود که در افکار اشتراک کنندگان و همسفر ها خاطره انگیز و ماندگار خواهد ماند. آرزومند یهای دوستان مبنی بر سازماندهی بیشتر همچو سفر های تفریحی وسپاسگزاری از دست اندر کاران این برنامه, پایان این سیاحت را رقم زد.

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

نهم جون 2018

گتنبرگ ـ سویدن

17 112891012

Related posts