ورزش و جوانان در دیار غربت

عمومی

ورزش یا ورزیدن به امری, حرکتیست که انسانها را متحرک ساخته و فعالیتهای بدنی را به انجام میرساند

www.aftonbladet.se

بد یهیست که ورزش از هر نوعی که باشد جز لاینفک زندگی بوده و برای سلامت انسانها اعم از لحاظ جسمی و فکری اهمیت بسزائی داشته وامریست لازمی و ضروری.

حرفه ورزش در جهان متمدن و پیشرفته به وظیفه روزمره شهروندان مبدل گشته و به نحوی از انحا هرکدام به یکی از رشته های ورزشی, چه قبل از آغاز کار یا آموزش و یا بعد آن, مشغول میباشند.

در کشور های در حال رشد ویا عقب مانده این پدیده بنا بر ضعف اقتصاد و عدم آگاهی و نداشتن امکانات و دسترسی به وسایل ورزشی, مردم در مجموع و بویژه جوانان از مزایای آن بی بهره اند و یا اگر هم زمینه ئی مساعد باشد جنبه همگانی را نداشته و علاقمندان آن کمرنگ اند.

اما با خوشبینی باید افزود که درین چند سال اخیر این حرکت با علاقمندی بیشتر از جانب جوانان بطور کل و بخصوص جوانان کشور ما افغانستان بصورت چشمگیر رشد نموده و رقابتهای سالمی را در بین آنها بوجود آورده است که نمونه های زیادی از موفقیتها را در رشته های مختلف میتوان مشاهده نمود که جوانان رشید کشور مان چه در داخل و یا در خارج کشور با افتخار حایز مقامهای اول, دوم و یا سوم گردیده اند.

شایان تذکر است که پدیده نیک ورزش به وضاحت در بین جوانان میهن ما در دیار غربت و مهاجرت به چشم میخورد که نایل به افتخارات بزرگی را برای خود, همدیاران و کشور عزیز خود نصیب شده اند. عضویت همدیاران ما در باشگاه های مختلف ورزشی در اروپا و بدست آوردن مدالهای طلا و کپ های قهرمانی موئید گویای این حقیقت است.

در کشور سویدن همچو سایر کشور های اروپائی, افغانهای مهاجر و پناهنده, در جنب کسب علم و یا مشغولیت در کار, اوقات فراغت را به تمرین یکی از ورزشها پرداخته, در مسابقات مختلف شرکت میورزند و افتخاراتی را کمائی مینمایند.

به همین منوال در شهر گتنبرگ سویدن, در زمره ورزشها یکی هم ورزش تایکواندو بیشتر رونق یافت که تعداد زیادی از جوانان ما در آنجا مشغول تمرین اند.

از جمله برازنده ترین باشگاه های تایکواندو, میتوان از باشگاه لیون تایکواندو به رهبری ماستر تایکواندو, احمد طالبانی نام برد که کلپ موصوف بیشتر برسر زبانهاست وخوشبختانه عضویت انجمن فرهنگی میهن را نیز دارا میباشد.

این باشگاه از مدت طولانی بفعالیت آغاز نموده و دارای 250 عضو است که اعضای آن تا حال در چندین مسابقه اشتراک ورزیده وبه اخذ مدالهای متنوع و کپهای قهرمانی نایل آمده اند.

به همین ترتیب بتاریخ 27 جنوری 2016 مسابقات سراسری سه روزه به اشتراک تعداد زیادی از تیمهای نخبه کشور سویدن در یکی از شهر های شمالی آن راه اندازی شد که درین مسابقه تیم لیون تایکواندو که جوانان کشور ما نیز در آن سهم داشتند برنده شده و جوان با استعداد, علی خاوری هموطن ما که صرف حدود یک سال قبل به این کشور آمده است, مقام اول را در سطح کشور سویدن بدست آورد و لقب قهرمانی را از آن خود کرد که مایه مباهات به ملت غیور افغانستان گردید.

همچنان دو جوان دیگر همدیار ما هریک بکتاش واقعبین و احمد محمدی بمدارج نیزدرین مسابقات به مقامهای دوم و سوم نیزنایل گشتند.

باید علاوه نمود که از بین نوجوانان ذکور و اناث درین مسابقات دوشیزه اوستا طالبانی و رومان طالبانی نیز در مقام سوم مفتخر به مدال گردیدند. که موفقیتهای مزید هریک شان را خواهانیم.

بطور یقین قابل افتخار و خرسندیست که جوانان ما در چنین سطح رشد, تکامل و نبوغ فکری و جسمی رسیده اند تا نه تنها نام خویش بل نام کشور و مردم خود را با افتخار در جهان به نیکوئی حفظ نموده و پرچم ظفرنمون آن را در قله های شامخ پیروزی در سطح جامعه بین المللی در اهتزاز نگهدارند.

افتخار به جوانان و نوجوانان مستعد و آینده سازان جامعه ما !

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن