برگزاری میله باستانی سمنک / در انجمن فرهنگی میهن

عمومی

 

فرهنگ اجتماعي مجموعه ایست ازاعتقادات، باورها، رسوم وعنعنات پسندیده مردم که کلچر یک جامعه را در بازه زمانی متجلی ساخته و شاخصه ویترین داشته های باستانی بوده و مایه افتخار یک جامعه بحساب می آید

 

نوروز باستان و میله عنعنوی سمنک یکی از جمله داشته هایست که از تاریخ باستان منشاء گرفته و روز تا روز بر بسط و گسترش آن افزون میگردد.

برسمیت شناختن جشن نوروزی از جانب جامعه جهانی خود موئید این گواه است.

انجمن فرهنگی میهن بعنوان نهاد اجتماعی ـ فرهنگی افتخار دارد که در جنب سایر وظایفش, از روز های ملی و بین المللی و آنچه رسوم و عادات پسندیده شمرده میشوند همه ساله تبجیل بعمل آورده واین ارزشهای پسندیده را از نسلی به نسلی انتقال میدهد.

در همین راستا این نهاد سال جاری نیز همچو سالهای پار میله باستانی سمنک را به حفله گرفت که نه تنها نسل جوان, بویژه دوشیزگان و بانوان در دنیای مهاجرت و دور از سرزمین آبائی از داشتن چنین ارزشهای های فرهنگی آگاه ساخته شدند بل برای ادامه و انتقال آن به آیندگان صاحب اندوخته گردیدند.

یکشنبه, سیزدهم ماه می شاهد چنین روزی بود که بانوان با افتخار و با استعداد دست و آستین را برزده و در دو وهله, اولی جهت آماده ساختن و پخت این غذای دیلکاتس زحمت کشیدند و در وهله دوم, محفل با شکوهی را در یکی از سالونهای شهر راه اندازی نمودند که در آن عده کثیری از دوستان و همدیاران گرد هم آمده و از فضای چنین ضیافتی بهره مند گردیدند.

در ابتداء محترمه انجنیر نورضیاء فرین مسئوول بخش زنان انجمن در باره تاریخچه و مزایای میله عنعنوی سمنک صحبت کرده, تدویر همچو محافل, حفظ و رشد این اندوخته ها و ارزشهای فرهنگی را بعنوان ثروت معنوی کشور لازمی دانست.

سپس محترمه مسعوده وزیری, منشی انجمن فرهنگی میهن, با آرزوی صلح و آرامش در کشور, سلامتی, سعادت, طول عمر و پیروزیهای مزید به حاضرین بخصوص دست اندرکاران و سازماندهندگان این جمع آمد, با روشن کردن شمع ها و اتحاف ادعیه افتتاح گر محفل سمنک گردید.

به تعقیب محترمه شریفه یکی از اعضای فعال انجمن با تعدادی از خانمهای گرامی سرود ویژه میله سمنک را که با دفزدنها بدرقه میشد بخوانش گرفته و به توزیع این غذای لذیذ طبیعی پرداختند.

سفره رنگینی که با غذا های متنوع و لذیذ, دست پخت خانواده های ارجمند مزین شده بود بر زیب و زینت این محفل افزوده بود.

سپس موسیقی شاد و آهنگهای دلپذیر فضای تالار را بیشتر جشنواره ئی ساخته و جوانان به پایکوبی پرداختند.

نمایش فلم از مراسم میله های سمنک در کشور ما نیز جزء این برنامه گردیده بود.

در پایان این جشنواره, اشتراک کنندگان با ابراز خرسندی از فضای خوش آیند, به امید دیدار های بعدی و استقبال بیشتر خوشیها, سپاسگزاریهای مجدد خود را به آدرس سازماندهندگان این نشست اظهار کردند.

محفل با عکسبرداریهای دستجمعی یادگاری خاتمه یافت.

 

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

13می 2018

گتنبرگ ـ سویدن