تدویر جلسه هیئت مدیره انجمن فرهنگی میهن

عمومی

ایام به طرز شتابنده ره در مینوردند و زندگی با فرود و فرازش ادامه دارد

موقعیت زمانی ما 2018 ترسائیست و هنوز در ربع اول آن قرار داریم, بدین معنی که سال دیگری از حیات پر از هیجانات را به عقب گذاشته و با توانائی بیشتر به فصل جدیدی از زندگی اجتماعی گام گذاشته ایم.

باید خاطر نشان کرد, با وجودیکه امور محوله در تمام عرصه ها بویژه در نهاد های اجتماعی از جمله انجمن فرهنگی میهن به شکل روتین آن ادامه دارد, با آنهم مستلزم آنست که با تجدید ابتکارات و خلاقیتها, مروری بر کارکرد های زمان سپری شده داشته, دست آورد هارا تقدیر و تمجید کرده با برشماری کاستیها و کمبودیها آنها را مورد توجه قرار دهیم, تا باشد از لحاظ کمی و کیفی تغیرات مثبتی بر فعالیتهایمان رو نما گردد.

در همین راستاست که سازماندهندگان در نهاد های اجتماعی منجمله انجمن فرهنگی میهن در تکاپوی ترتیب پلان و تدویر جلسات گزارشدهی عملکردهای پار برنامه ریزی میدارند.

به همین ترتیب انجمن فرهنگی میهن بمنظور پیشبرد داشته هایش, نخستین جلسه کاری هیئت مدیره خویش را در یکی از سالون های شهر راه اندازی کرد وطبق اجندای مطروحه, در باره موضوعات مختلف حیات اجتماعی این نهاد درسال جاری 2018 تصمیمات مقتضی و فیصله های جمعی را اتخاذ نمود.

هیئت مدیره انجمن بصورت مشخص توجه خود را روی تدویر کنفرانس بمناسبت روز بین المللی زن, تجلیل از نوروز باستان و سال نو خورشیدی, دایر نمودن جلسه گزارشدهی سالانه, راه اندازی میله باستانی سمنک, تبجیل از روز جهانی کارگر, سیر و سیاحت به کشور دانمارک, سفر دو روزه به استراحتگاه, تجلیل از اعیاد, بزرگداشت از پانزدهمین سالگرد انجمن فرهنگی میهن, استقبال از سال نو ترسایی و سایر تدابیر فیصله های لازم را به تصویب رساند.

جلسه که از ساعت 18:30آغاز یافته بود, به آرزوی موفقیتهای مزید در امر بسر رسانیدن وجایب اجتماعی, ساعت 21:00 خاتمه یافت.

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

دوم مارچ 2018-03-03

گتنبرگ ـ سویدن