انجمن فرهنگی میهن سازماندهی میدارد

عمومی


انجمن فرهنگی میهن بمناسبت رخصتی های زمستانی, سرگرمی های متنوع را برای اطفال و نوجوانان بین سنین 6 الی 15 سال راه اندازی مینماید

این فعالیتها عبارت میشوند ازدیدن موزیم, نمایش فلم, شنا, پازل, نقاشی, رسامی و مسابقات ذهنی وغیره, تا باشد اطفال و نوجوانان ما با همدیگر آشنائی پیاده کرده, باهم آمیزش داشته و از گزند پدیده های منفی درین ایام درامان باشند.

ـ زمان: 14ـ 16 فبروری, از ساعت 14 الی 18                                

Solstrålegatan 12, 418 43 Göteborg   ـ مکان:

ـ غذای سرد موجود میباشد.

Maihan Kulturföreningen organiserar:

På grund av lediga dagar som ledighet för aktiviteter (sportlov) vill Maihan Kulturföreningen organisera aktiviteter för barn och ungdomar att vara sysslad med någon aktivitetet som studiebesök, lätta gymnastikpass, simning, filmvisning, pyssel målning och ritning, roliga tävlingar samt umgås med varandra och lära känna varandra för att barnen och ungdomarna hålla sig borta från alla negativa saker.

Fika.

Målgrupp: Barn och ungdomar från 6 till 15 år gammal.

Tid: 14-18 Februari, kl. 13:00-18:00

Plats: Solstrålegatan 12, 418 43 Göteborg

Aktiviteter är öppet för alla.

Välkomna!