اشرف غنی برای «حکمتیار» دانشگاه می سازد

عمومی

رئیس جمهور غنی با صدور دستوری در نظر دارد تا چندین دانشگاه به نام حزب اسلامی در ولایات بزرگ بسازد

ناگفته نماند که پیش از این مدارکی از پرداخت میلیون‌ها دالر به صورت ماهانه به این حزب از سوی دولت افغانستان منتشر شده بود. 

و در اختیار «گلبدین حکمتیار» رهبر این حزب قرار دهد. این دانشگاه‌ها قرار است با بودجه دولتی ساخته شود و در اختیار حکمتیار قرار گیرد تا در راستای تحکیم جایگاه عقیدتی و سیاسی اش از آن استفاده شود. همچنین در ادامه این روند دولت افغانستان در نظر دارد تا در سراسر این کشور تحت عنوان شهرک حزب اسلامی به اعضای این حزب زمین توزیع کند. یک منبع

این در حالی است که حکمتیار پیش از این با گروه تروریستی داعش بیعت کرده بود و با نوشتن کتاب های مختلفی از عقاید تکفیری به دفاع پرداخته است.

دولتی به «خاورمیانه» گفته که وزارت تحصیلات عالی افغانستان بر اساس دستور مستقیم اشرف غنی در زمین‌های دولتی ولایت‌های بزرگ ساخت این دانشگاه‌ها را آغاز خواهد کرد. در بخشی از حکم ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حزب اسلامی حکمتیار خواستار ساخت دانشگاه بزرگی در کابل با نمایندگی‌هایی در شهرهای قندهار، هرات، مزار شریف و جلال‌آباد شده است.