برگزاری میله باستانی سمنک در انجمن فرهنگی میهن

عمومی

فیلم کوتاه از دوشیزگان جوان ملبس با لباس های محلی ـ اینجا را کلیک نماید

ویدیو کلیپ فوتو های یادگاری ـ اینجا را کلیک نماید

 (انتقال فرهنگ پسندیده کهن به نسل جوان و بهانه ای بمنظور مصاحبت ها و دیدار با دوستان) 

درین امر تردیدی وجود ندارد که رسوم , عنعنات و کلتور پسندیده هر جامعه آموزه هائی را برای کسب تجارب و اندوخته های نیک به ارمغان داشته و زمینه معاشرت و آمیزش را با هموندان فراهم میسازد. این پدیده در نفس خود زمینه ساز تفاهم, همدلی, کنار آمدن ها و دوستی ها را رقم زده و تسهیلاتی را برای انتخاب دوستان مهیا میگرداند.

بویژه آن عده از رسوم باستانی و کهن که برای بسیاری ها, بخصوص نو جوانان و جوانان نا شناخته اند و مورد دلچسپی آنها قرار میگیرد دلگرم کننده میباشد.

بطور نمونه, میله باستانی سمنک که ریشه در کهن دارد میتواند یکی از همچو رسوم بشمار آید.

شایان یاد آوریست که این رسم دیرینه متفاوت از سایر عنعنه ها چند موضوع را به خاطر همگان تداعی مینماید. غذای کم نظیر یا دلیکاتس سمنک با محتوای شیره گندم, پروسه کشت, درو, شیره کشی و در نهایت حدود ده ساعت متواتر کفچه زدن با خوانش سرود سمنک توسط بانوان و هفت مرتبه تجدید آب و شب زنده داری و شور و شعف خاص در جریان پخت این غذای نادر, همه و همه این تباین را آشکار میسازد.

به همین مناسبت انجمن فرهنگی میهن بعنوان نهاد حفظ و رشد فرهنگ پسندیده و انتقال آن به نسل های جدید, سالوار این رسم بومی را برگزار مینماید که در هفته سپری شده, شنبه ششم ماه می, نیزمحفلی را در یکی از سالونهای شهر سازماندهی نمود که جمع غفیری از دوستان و علاقمندان اعم از فرهنگیان و فعالان اجتماعی زینت ده این نشست بودند.

آغاز برنامه را محترمه ثریا احمدزی, نطاق ورزیده رادیو و تلویزیون اسبق کشور و عضو هیئت مدیره انجمن میهن پس از ادای احترام به معرفی گرفت.

سخنران نخست محترم انجنیر حسام صدیقی, منشی انجمن میهن, با ابراز خرسندی از حضور پر رنگ اشتراک کنندگان, سخنان سودمندی را پیرامون اهداف این جمع آمد ارائه کرد.

سپس شخصیت فرهیخته, نویسنده و فعال اجتماعی ـ سیاسی, محترم خالق بقائی با صحبتهای آموزنده شان از تدویر همچو محافل که در حفظ و رشد فرهنگ پسندیده کمک مینماید تمجید بعمل آورده با آرزو های نیک, بخصوص آرامش و ختم جنگ در کشور, از سازماندهندگان این گردهمآئی سپاسگزاری نمود

به تعقیب محترمه دیپلوم انجنیر نورضیا فرین مسئوول بخش امور زنان انجمن, با تقدیم خیر مقدم و صحبتی چند در باره این میله باستانی, از دوشیزگان خواست تا سمبول سبزه گندم را که نشانه سرسبزی, محیط پاک زیست و بخشی از غذای اساسی سمنک است در محفل بیآورند.

دوشیزگان جوان ملبس با لباس های محلی و خوانش سرود ( سمنک در جوش ما کفچه زنیم) این سبزه غنامند را با خود حمل نموده و چند دوره در اطراف میز پر بار, منور از روشنی شمع ها که با نیات نیک فامیلها جا بجا شده و مملو از غذا های لذیذ دست پخت بازوان توانای خانواده ها ترتیب شده بود به گردش پرداختند که با کفزدنهای ممتد بدرقه شد و این جوانان با اجرای اتن ملی فضای محفل را گرمی بیشتر بخشیدند .

پس از آرزومندی ونیات نیک محترمه مسعوده وزیری عضو هیئت رهبری انجمن و نمایش فلم کوتاه و مستنداز طرز تهیه غذای بی نظیر سمنک توسط بانوان انجمن میهن, دوستان به تناول غذای شام دعوت شدند و پس از اجرای موسیقی, پایکوبی و گرفتن عکسهای دستجمعی یادگاری, و تمجید و قدر دانی ویژه از تهیه و ترتیب کننده گان این غذای باستانی محفل  به پایان خود رسید

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

می 2017-05-14

گتنبرگ ـ سویدن