پیشکش اعضای انجمن فرهنگی میهن و خانواده های دعوت شده

عمومی

 

انجمن فرهنگی میهن به پیشواز سالروز خجسته همبستگی بین المللی زنان کنفرانسی ( گردهمائی) را عصر شنبه چهارم مارچ 2017 در سالون بزرگ فولکت هیوس همرکولن برگزار مینماید

درین تجمع بر علاوه سخنرانی ها و دکلمه اشعار, نمایش فلم مستند در باره زنان, شو یانمایش لباسهای ملی, خوانش سرود توسط کودکان, آواز خوانی جوانان آماتور, اجرای اتن ملی, موسیقی لایف و پایکوبی جوانان, محتوای این گردهم آئی را در بر می گیرد

یادداشت: این جشنواره مخصوص برای فامیل های عزیزی که دعوت گردیده اند برنامه ریزی شده است.

زمان: شنبه 4 مارچ2017 ساعت 17.00؛

محل:سالون بزرگ فولکت هیوس واقع درهمرکولن توریت 62ب

سپورهای 4, 8 و 9 , ایستگاه همرکولن توریت؛

0739-182508 تیلفون تماس: