شبیه‌سازی برخورد یک شهاب‌سنگ با اقیانوس

عمومی

برخورد یک سیارک یا شهاب‌سنگ بزرگ با زمین می‌تواند فاجعه به بار آورد، حتی اگر بخشی از چرخه طبیعی زندگی در یک سامانه خورشیدی پویا و درحال تکامل باشد

براساس گزارش ديسكاوري، سنگ‌هاي فضايي با سرعت بالا در فضاي ميان‌سياره‌اي در پروازند و در صورتي كه زمين در مسير آنها قرار گيرد، بي‌چون و چرا با آن برخورد مي‌كنند و متناسب با جرم و بزرگي و سرعتي كه دارند، اين برخورد مي‌تواند عواقب متفاوتي داشته باشد.

اما مكان برخورد شهاب‌سنگ نيز مي‌تواند نوع عواقب را تغيير دهد. درصورتي كه شهاب‌سنگ در نزديكي يك شهر با زمين برخورد كند، مي‌تواند تمدن آن منطقه را به نابودي بكشاند،‌اما اگر با يكي از اقيانوس‌هاي زمين برخورد كند، با درنظر گرفتن اينكه 70 درصد از سطح زمين از آب پوشانده شده است و از اين رو احتمال برخورد اجرام فضايي با آب بيشتر است،‌ كمتر كسي مي‌داند كه بايد در انتظار چه نوع عواقبي بود.

محققان لابراتوار ملي لس‌آلموس براي درك بهتر آنچه كه پس از برخورد يك شهاب‌سنگ بزرگ با يكي از اقيانوس‌هاي زمين رخ خواهد‌داد، اين رويداد را به صورت سه‌بعدي مدلسازي كرده‌است و بر اساس اين مدلسازي، هيچ سونامي مخرب و مرگباري پس از چنين برخوردي در انتظار زمين نخواهد‌بود.

به گفته محققان پس از برخورد،‌شهاب‌سنگ تنها بر محيط اطرافش اثر مي‌گذارد،‌براي ايجاد سونامي نيروي محرك بايد بر كل سطح آب اثر بگذارد. محققان برخورد شهابسنگ با اقيانوس را به برخورد تكه‌اي سنگ با آب تشبيه مي‌كنند. درست است كه انرژي اين دو رويداد كاملا متفاوت و غير قابل مقايسه است، اما الگوي امواج ايجاد شده در هردو به يك شكل است و امواج با دورتر شدن از مركز انرژي كوچكتر مي‌شوند و انرژي ايجاد سونامي را نخواهند‌داشت.

بااين‌همه چنين برخوردي مي‌تواند مقدار زيادي از آب اقيانوس را تبخير كرده و راهي اتمسفر زمين سازد كه اين خود به تنهايي مي‌تواند بر آب و هواي جهاني تاثيري غيرقابل جبران داشته‌باشد. علاوه بر اين امواج انرژي ناشي از برخورد و باد‌هاي شديد نيز مي‌توانند سطح اقيانوس را آشفته سازند و درصورتي كه در نزديكي ساحل شهري وجود داشته‌باشد،‌ ساكنان آن با مشكلات زيادي مواجه خواهند شد.