مراسم خاکسپاری و مجلس ترحیم

عمومی

 

 

ena

بازگشت همه بسوی اوست

,احمد ضیاء اشرفی برادر

,مرضیه سهراب علی همسر

,انجنیر محمد عیسی کاکا

,یلدا, نجلا و جینا اشرفی دختران

,اصحاب الدین اشرفی ماما

دوکتور غلام محمد اشرفی, میرویس فرید و جمشید اشرفی پسران کاکا, وزیر احمد احمد, مراد فقیر زاده و شجاع الدین اشرفی پسران عمه ؛ نسبت درگذشت نابهنگام تورن جنرال غلام علی اشرفی به اطلاع دوستان میرسانند که مراسم خاکسپاری مرحومی ساعت یک ونیم بعد از ظهر روز سه شنبه اول نوامبر در هدیره مسلمانان به آدرس ذیل!

Fridhems Kyrkogård Fredenslundsvägen Hisings Backa , Göteborg

.صورت میگیرد

!مجلس ترحیم مردانه وزنانه در همانروز از ساعت 15:00 الی 16:30عصر در کانون یاس به آدرس

Slakthusgatan 6, 41502 Göteborg

.برگزار میگردد

.حضور دوستان و دلجوئی از خانواده سوگوا ر, از درد مصیبت عایده کاسته و باعث تسلی خاطر عزاداران میشود

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

پیام تسلیت

.انجمن فرهنگی میهن فوت نا بهنگام این شخصیت مردمی را به خانوادهء گرامی شان تسلیت گفته صبر جمیل را برای شان آرزو میدارد 

!روانش شاد و خاطراتش ماندگار

انجمن فرهنگی میهن

2016