غني! باوجدان افغاني مديريت وباهمت وطني عمل کن ـ بخش اول – استاد گرامی صباح

عمومی

 

خشنونت وجنگ وهمه جا راگرفته  وصحبت ازوطن دوستي وخدمتگاري ابلهی است

ghani

ديرگاهی است درچراگاه هاي ما

گرگها باخشنونت برگله ميشها ميزنند

ميدرند خون برپا ميکنند.

ديرگاهی ست روباه ها با حيله وريا به دنبال آزارخرگوشهايند.

وکرکسها بيرحمانه چشمان لاشه ها را ازکاسه بيرون ميکنند.

وانسان آشفته ومبهوت می پرسد:

آيا ميشود بازهم فريب قاتلان وچپاولگران راخورد ؟!

قابل توجه اشرف غني ريس جمهور!

آقاي غني! باوجدان بيداروباغيرت وشهامت افغاني به اين بي انديش ، يکنم دهه ميشود که درقندهار، هلمند، آرزگان ، زابل ، غزني،لوگر، وردگ، پکتيا، پکتيکا، خوست، ننگرهار، کنر، کندر، بغلان … آتش جنگ وبيداد ، خانه وزندگي مردم  را به کام نيستي ونابودي کشانده ويک نسل ازفرزندان قراء وقصبات اين مناطق دراثرجنگ وستم ازبين رفته است وتواساساتي مشت به ميزمي کوبي وتمام دارونداروطن رادرجيب تفنگداران جنگ سالارميريزي وصادقانه ازتقسيم « پنجاه پنجاه»  بگذروازملت معذورت بخوا وبانکهاوچوکيهارابه گروپ مشخص چپاولگررهاکن وتاملت با اين قاتلان تصفيه حساب نمايند وچپاول وغارت ملي را ازکيسه هاي شان بيرون آورند.

متاسفانه توگاهي به ميخ ميزني وگاهي به نعل ومانند کرزي جنايت نابخشدني رامرتکب مي شوي، کرزي فقط يک حرف راميدانست وميداند وبايد ازنيروهاي خارجي شکايت نمايد واينکه وطن، ثروت ملي وافتخارات وطني رادرجيب سران قاتل وچپاولگرجهادي ريخته وخاهنانه خم به ابرونمي آورد.      

بلي جناب غني ! سالها میگذرد، اما مردم هنوزهم درسایه تفنگ، فساد، استبداد وآدمکشي جنگسالاران بسربرده و زندگی برای مردم بی‌واسطه و فقیرشکنجه‌بارودردناک است. فقط تفاوت آنان با یک دهه قبل اینست که ريش وپکول وبعضي ازکلمات مانند «دموکراسی»، «انتخابات» وغیره را نیزیاد گرفته اند و با آن بازی می‌کنند. قوماندانهاوجنگ سالاران غارتگر و آدمکش که از راه رذالت وچپاول و فساد و قاچاق مواد مخدر به میلیونرها مبدل شده اند.

چپاول وغارتگري علني

چرابي عاطفه اين روزگار است ؟؟؟                 

که هرکس با دل ما ناسازگاراست

وطن درخون ومردم خونرنگ شد

به تقویم سیاهي  ماند گار است.

آقاي ريس ! تکه داران جهاد- چون:  دبل عبدالله ، تورن اسماعیل، رسول سیاف، يونس قانوني ، بسم الله محمدي ،گل آقاشيرزي ، امرالله صالح،عطامحمد چور، اکبري، بصيرسالنگي ، صلاح الدين رباني ،ضيا مسعود، ولي مسعود، امان الله گذر، تاج محمد وزيرداخله … تلاش ها را آغاز کرده اند تا دولت رابه چالش بکشانند . اينان می خواهند برای حفظ قدرت شان، یک نیروی مسلح جهادی را بسيج، وبه همین هدف تاکنون چندین نشست را درکابل ، شمال وشمالي برگزارکرده اند. اسماعیل وزیرانرژی و آب در یک نشست درولایت هرات گفته بود که برای دفاع ازافغانستان یک شورای سراسری مجاهدین را تشکیل می دهد. آگاهان سیاسی ومقامات امریکایی با این اظهارات اسماعیل خان مخالفت کرده و آن را به ضررکشور دانستند.

والی بلخ ميگويد:  افغانستان متشکل ازمجاهدین است، همه مجاهد اند، برخی ازاعضای کابینه وتعداد زیادی ازقوماندان‌های امنیه ولایات ومسئولین ارگان های امنیتی، مجاهد هستند و مجاهدین قابل تقدیر انداگرافتخارات جهاد را ازآنها بگیرند، چیزی برای آنها باقی نمی ماند.

ريس جمهورغني ! گفته مي شود که هشتاد میلیارد دالردرده سال به افغانستان آمده است اگر 20 میلیارد این پول در افغانستان درست مصرف می شد چهار افغانستان کاغذ پیچ ساخته می شد.
تمام سرک هایی که درافغانستان ساخته می شود بعد از سه ماه کاملا تخریب می شود و از بین می رود و دوباره چند ماه بعد بازسازی می شود. در افغانستان دو نوع فساد است. یکی فساد خورد و یکی فساد کلان، که به میلیون ها دالر می رسد. فساد خورد را مامورين دولتي و پولیس انجام می دهد و فساد کلان درسطح وکلا، وزرا و سناتور و… به میلیون ها دالردرقراردادها تبادل می شود که وزارت داخله و دیگر مسوولان در برابراین مفسدین سکوت می کنند که یا با این مفسدین دست به یکی هستند و یا می ترسند از افشای حقایق.
درچنين وضعي چگونه مي‌شود به آينده‌اي روشني دل خوش داشت و چگونه مي‌شود از احياي ارزش‌هاي انساني و تغييري كه قراراست در زنده گي انسان‌هايي كه به حكم طبيعت در افغانستان زاده‌شده اند رو نماشود سخن گفت؟چگونه مي‌شود اطمينان داشت كه عبدالرحمان به تاريخ سپرده شده، مسعود مرده است، حكمتياراز ديده‌ها نهان شده وملا عمرديگر برنمي‌گردد؟ چطور مي‌شود ميان سياف و ملاعمر تفاوت گذاشت، عطا محمد واسماعيل با مسعود چه فرقي دارد؟ فهيم، قانوني، محسني و شنواري چه تغييري كرده اند و كرزي جزفساد، بي‌پناهي و مافيا كدام تجربه جديدي خلق كرده است تا بتوان به تغيير، بهبودي وبهترشدن اميدواربود؟

جناب غني ! دردوازده سال گذشته کرزی و هم دستانش دست یکی کرده این افتخارات را نصیب افغانستان کردند:

افغانستان به مرکز ترکتازی و تمرین جنگ حدود ٥٠ کشور جهان مبدل گشت و دهها هزار هموطن ما بیدریغ بوسیله این نیروها و تروریست های طالبی قتل عام شدند.
افغانستان درمیان بیش از دوصد کشور جهان مقام اول را در کشت و تولید مواد مخدر کسب کرد و به پایتخت مافیای مواد مخدر جهان مبدل گشت.
افغانستان دومین کشور فساد جهان مسمی شد.
افغانستان در کنار عراق در ردیف نا امن ترین و پرخشونت ترین کشور های جهان قرار گرفت و هنوز هم لانه امن تروریستها و آدمکشان است.
افغانستان پس از سودان به فقیر ترین و نادار ترین کشور جهان تبدیل شد و در پایین ترین رده لیست انکشاف انسانی ملل متحد جا گرفت.
افغانستان در زمینه خشونت علیه زنان در صدر کشور های جهان باقی ماند .
افغانستان با داشتن شش میلیون بیکار و چهارده میلیون گرسنه ریکارد جهانی قایم کرد .
بنابر آمار رسمی بیش از یک میلیون انسان معتاد به مواد مخدر مرگ تدریجی را سپری میکنند.
افغانستان با وجود سرازیر شدن میلیارد ها دالر کمک در بخشهای مختلف هنوز هم بیشترین آمار مهاجرت را دارد. شش میلیون مهاجر تنها در ایران و پاکستان تحقیر و توهین شدن را بر برگشتن در کشور مافیایی شان ترجیع میدهند.
دست درازی و مداخلات خاینانه دولتهای مستبد ایران و پاکستان بیش از هر زمان دیگر در وطن ما وسیعتر گشت و جواسیس شان تا بالاترین رده های قوه ساگانه دولت افغانستان جابجا شدند.
بی سوادی، وضعیت بد صحی، ناکارایی اداره های دولتی، وضعیت اسفبارکودکان، شرایط تکان دهنده محیط زیست به ویژه در پایتخت، بیچارگی و ناتوانی اردو و پولیس، اخوان زدگی و بنیادگرایی زدگی معارف و نهاد های تحصیلات عالی و ده ها مورد بیچارگی و بدبختی دیگر همه و همه از دستاورد های دوازده ساله ارگ نشینان و غلامان دست به فرمان امریکا و غرب است که در راس آن کرزی قرار دارد.

بوی فساد، چوروچپاول و ناکارایی کرزی و تیم حاکم آنقدر بالا گرفت بود که به منظور خاک زدن بر چشم مردم ، کرزی برای صدمین بارجهاد دروغین علیه فساد اعلام کرد. او گفت «دیگر یک رئیس جمهورمصلحت گرا نخواهد بود و از راه سازش و مدارا پیش نخواهد رفت.» او برای سرپوش گذاشتن روی مرداری ها آنقدردست و پاچه شده که در نخستین اقدام با ساخت و پاخت با پارلمان دو وزیر ارشد خود را کنار زد.

بسم الله محمدی وزیر داخله و از جنگسالاران ایتلاف شمال وعبدالرحیم وردک وزیر دفاع و از قوماندان های پیشین جهادی و از مهره های اصلی امریکا در افغانستان که از برکت پولیس و اردو و شرکت های خصوصی شان به سرمایه های هنگفت دست یافتند. در همین حال خبر دستبرد میلیون ها دالر ازجانب بسم‌الله درشفاخانه سردار داوود و ازسوی عمر زاخیلوال وزیر مالیه و اسماعیل خان نیز بالا گرفت و اداره بی‌ختیار و نامنهاد «مبارزه با فساد اداری» نیز مدعی است که دوسیه چهار وزیربرحال دیگر کابینه را هم به سارنوالی سپرده است. اما کرزی تااخرين روز با همین وزیران و والیان فاسدش «جهاد علیه فساد» ادامه داد و وزیران ناکارآمد داخله و دفاع را « وزیران شایسته» نامیده طبق حاتم بخشی های گذشته بالاترین مدالهای دولتی را به این دو تفویض نمود که این همه مداری گری های او حتی سگ و پشک افغانستان را به خنده وامیدارد.  

آقاي غني !سیاف با داشتن 39 محافظ ، حاجی الماس 20 محافظ، یونس قانونی 29 محافظ، ملا عزت الله عاطف 23 محافظ و فضل الهادی مسلم یار 18 محافظ. چرااينان چنين مي کنند؟؟؟ اگراينان مجاهد ونماينده گان جامعه اند پس گارد وباديگارد چرا؟؟؟ واگرخاهين وقاتل اند و جواب ستم هاراخواهند داد.

ريس جمهورکشور!

اين موترهاوووسايل نقليه ازخون ملت خريداري شده وچرابه يغمابرده ميشود؟؟؟ واگراطلاع نداري پس بخوان:

۴۵ عراده موتر گرانقيمت كه ۲۳ عراده آن وسایط زرهی يا ضد گلوله است را، مقام های حکومتی حامد كرزي با اتمام وظایف رسمی‌شان در حکومت، با خود برده‌ اند. جزييات قرار ذيل است: هشت عراده موتر زرهی و غیر ‌زرهی دولتی شامل یک عراده جیپ زره، یک عراده نیسان زره، دو عراده پرادو، دو عراده صرف و یک عراده کرولا در اختیار دفتر و منزل حامد کرزی، رییس ‌جمهور پیشین کشور است.
سه عراده موتر لندکروزر زره دراختیار محمد یونس قانونی معاون اول رییس جمهور پیشین است.
دوعراده لکسز دراختیار محمد کریم خلیلی، معاون دوم حامد كرزي رييس جمهور اسبق است.
عالم ساعی، مشاور اسبق ریاست ‌جمهوری یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ هایلکس،
میرویس یاسینی نایب اول اسبق مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره،
قاسم کارمند منزل حامد کرزی یک عراده نیسان زره‌،
پادشاه خان زدران عضو اسبق مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره‌،
فاروق وردک وزیر اسبق معارف یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ هایلکس،
اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و آب یک عراده لندکروزر زره،
داوودعلی نجفی وزیر اسبق ترانسپورت یک عراده لندکروزر زره،
پسر ملا نقیب‌الله آخندزاده یک عراده لندکروزر زره،
محمدنبی فراهی وزیر اسبق دولت در امور پارلمانی یک عراده لندکروزر زره،
عبدالکریم خرم رییس دفتر رییس ‌جمهور اسبق یک عراده لندکروزر زره و یک عراده پیکپ،
صادق مدبر رییس اسبق اداره امور یک عراده لندکروزر زره و یک عراده کرولا،
حاجی نعمت‌الله شیردلی وکیل شورای ولایتی قندهار یک عراده پیکپ هایلکس زره،
عبدالکریم متین والی اسبق پکتیا یک عراده پیکپ فورد زره،
ساهره شریف، آرین یون، شینکی کروخیل، حمیرا ایوبی، گلالی نور صافی و مسعوده کروخی از اعضای مجلس نمایندگان؛ هر کدام یک عراده لندکروزر زره بدون نمبر پلیت.
اسناد به ‌دست آمده نشان می‌دهد بقیه وسایطی که از میان ۴۵ عراده در اختیار مقام های اسبق حکومتی و اشخاص غیر حکومتی است شامل کرولا، سرف، پیکپ، پرادو و نیسان می‌شود که به‌ عنوان تعقیبی و خدمتی در اختیار شماری از افراد از جمله:
امان‌الله تیموری خلج، رییس شورای عدالت اجتماعی،
غلام محمد هوتک از مسوولان حزب حرکت،
کریم ‌باز معین اسبق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی،
داوودشاه نیازی عضو اسبق مجلس نمایندگان،
دفتر کریم خرم،
داکتر صادق مخدوم متنفذ قومی در جوزجان،
یحیی معروفی مشاور اسبق ریاست‌جمهوری و شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌باشد که تاکنون توسط اداره امور که مسوولیت توزیع این موترها به دستور حامد كرزی را داشته جمع ‌آوری نگردیده است.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان یک عراده لندکروزر زره،
حاجی محمد نذیر احمدزی یک عراده لندکروزر زره،
بلقیس مدقق یک عراده تیراکان،
حمیده احمدزی یک عراده پرادو،
نواب منگل یک عراده پیکپ هایلکس زره،
گل‌پادشاه مجیدی یک عراده جیپ زره،
جعفر مهدوی یک عراده پیکپ،
شهزاده شاهد یک عراده پرادو،
دو عراده لندکروزر زره به صبغت‌الله مجددی رییس اسبق مجلس سنا،
دو عراده لندکروزر زره بدون پلیت به هدایت امین ارسلا،
یک عراده پرادو به عبدالغنی کاظمی مشاور اسبق ریاست‌جمهوری،
یک عراده لندکروزر زره به غلام جیلانی پوپل رییس اسبق اداره ارگان‌های محل،
یک عراده لندکروزر زره خدمتی برای منزل،
یک عراده لندکروزر زره بدون نمبر پلیت به عطاالله لودین والی اسبق ننگرهار.

ادامه دارد…