افغان‌ها به پناهندگی نیاز دارند،نباید جنایات در اروپا را گردن آنها انداخت

  یکی از مقام‌های ارشد در امور مهاجران سازمان ملل گفت، کشورهای اروپایی نباید در بازگرداندن مهاجران افغان به کشورشان تعجیل کنند یا آنها را مقصر بروز ناآرامی‌های اخیر در کشورهای اروپایی بدانند

Continue Reading