ایجاد دو مرکز فرماندهی جدید ناتو در آلمان و آمریکا

ایجاد دو مرکز فرماندهی جدید ناتو در آلمان و آمریکا

  در یکی از گزارش‌های محرمانه ناتو ابراز تردید شده که این پیمان بتواند در برابر حمله‌ای غافلگیرانه از سوی روسیه به گونه‌ای سریع و متناسب واکنش نشان دهد. حال قرار است در آلمان و آمریکا دو مرکز فرماندهی جدید ناتو تاسیس شود

Read More