ادامهِ پُر شکوه مبارزات و قربانی های مردم افغانستان ـ محترم محمد عالم افتخار

با نثار عالیترین درود ها به قربان شده گان پروانه سان “جنبش روشنایی” در روز 2 اسد 1395 و با تقدیم صمیمانه ترین آرزو ها برای باز یافت تندرستی و رواندرستی آسیب دیده گان رویداد های تروریستی این روز حماسی بزرگ و فراموشی ناپذیر تاریخی؛ به همه مردمان آزاده و شجاع و حقجوی و عدالتخواه […]

Continue Reading

بر اساس گزارش جدید پنتاگونآمریکا تا سال ۲۰۳۵ تسلط خود بر جهان را از دست می‌دهد

بر اساس گزارش جدیدی که توسط مرکز پژوهشی پنتاگون آمریکا صورت گرفته تا سال ۲۰۳۵ میلای وضعیت اقتصادی و نظامی آمریکا به‌شدت تضعیف شده و دیگر قدرت‌های جهانی گوی سبقت را از این کشور می‌ربایند

Continue Reading