بزرگداشت از روز همبستگی جهانی زن و استقبال از نوروز با ستان و سال نو خورشیدی

عمومی

 

زمان زود گذر و چرخش ایام آنقدر سریع اند که نمیتوان پا بپای آن گام گذاشت و از فرصت ها استفاده بهینه برد

zia farin atan10 atan12 eira farhang  gul14 habib homa marda masod najib2

روز ها, هفته ها, ماه ها, فصل ها و سالها یکی پی دیگری با پدیده های جدید و یا تکراری سپری می شوند که هر کدام به نوبه خویش پیام های گوناگونی, چه مسرتبار و یا اندوه باری را به ما میرسانند که انسانها همواره در پی گزینش پیروزی ها, خوشی ها و سرور وشادمانی آن اند.

مسلم است که لذت بردن از زندگی, عشق ورزیدن به زیبائی های طبیعت و استقبال از ایام خجسته, انسان ها را برای ادامه زندگی امیدوار تر می سازند.

خوشبختانه انسان ها زمان کنونی را به برکت پیشرفت علم و تکنالوژی با وضع بهتری سپری مینمایند وبیشتر به آرزو ها و امید های شان خوشبین میباشند که بدون تردید هرگاه چنین نمی بود زندگی در اصل مفهوم واقعی خود را از دست می داد.

درین مختصر از حلول فصل یا دوره رویش دوباره که بر علاوه زیبائی های خاص خودش, رویداد های فرخنده ئی را چون روز همبستگی جهانی زن, نوروز باستان, سال نو خورشیدی و میله عنعنوی سمنک با خود به ارمغان می آورد, یاددهانی میشود.

درین برهمه زمانی جا دارد از پرندگان مهاجر, یعنی انسان هائی که بنابر ناگزیری دور از یار و دیار در عالم غربت بسر می برند نیز یادی نمائیم.

درین مورد باید گفت که علی الرغم فرقت از سرزمین آبادی, میهن پرستان و دوست داران گنجینه های فرهنگی کشور همواره تلاش شان را مبنی بر حفظ, رشد و انتقال این سرمایه معنوی به نسل جوان دور از وطن مورد توجه بوده, با ارج گزاری به ایام فرخنده که همزمان میتواند غبار ناشی از دوری میهن را از چهره های شان بزداید دست بکار می شوند و مجالس و محافلی را برگزار می نمایند.

انجمن فرهنگی میهن که یکی از اهدافش را همین اصل تشکیل میدهد, همه ساله به این افتخارات ارج گذاشته و از آنها تبجیل به عمل می آورد.

به همین مناسبت محفل شانداری برای بزرگداشت از روز همبستگی جهانی زنان, نوروز باستان و سال نو از جانب انجمن میهن در یکی از سالون ها یشهر سازما ندهی گردید که در آن عده کثیری از همدیاران, اعم از شخصیت های اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی اشتراک ورزیده بودند.

محفل با سرود ترانه توسط دو تن از کودکان با استعداد انجمن, وصال جان حسن و محب جان صابری آغاز یافت.

در ابتداء محترم احمد ضیاء نوری, نطاق ورزیده میهن با ابراز تبریکات و صحبت مختصر پیرامون مناسبت های یاد شده, برنامه این گردهمائی را به معرفی گرفت.

سپس محترم فرین محسنیان, رئیس انجمن میهن با ایراد سخنانی در باره زن, این ایام خجسته را به همگان تبریک گفت.

سخنران بعدی, شخصیت اجتماعی ـ سیاسی, جناب آقای فرهنگ تاولی, صحبت مفصلی در باره پیشینه رنج و عذاب و خشونت در باره زن داشته و روز همبستگی این قشر رنجدیده و محروم را به همه زنان تهنیت گفت.

محترمه مسعوده وزیری به نوبه خود قطعه شعر زیبائی را در باره زن به دکلمه گرفت و به تعقیب آن جناب محترم اعظم سیستانی, مورخ و نویسنده کشور, با سخنان خود از مقام شایسته زن یاد آوری کرده , نوروز باستان و سال نو را به حاضرین تبریک گفت.

در پیوست به صحبتها, محترمه دیپلوم انجنیر نورضیاء فرین, مسئوول زنان انجمن میهن, پیام انجمن فرهنگی میهن به مناسبت هشتم مارچ روز بین المللی زن را به آرزوی این که تنها با شرکت فعال زنان در همه رده های روند صلح ، می توان به صلح همه شمول رسید قرائت نمود.

پس از آن محترمه هما ضیائی, چهره اجتماعی ـ فرهنگی, پارچه شعر موزونی را در باره زن به خوانش گرفته و این جشواره را به اشتراک کنندگان تهنیت باد گفت.

در ادامه محترم خالق بقائی, فرهیخته فرهنگی و شخصیت اجتماعی با سخنان زیبای خود به آدرس بانوان, این روز را به ایشان تبریکی داد.

به همین ترتیب محترم نجیب امانی چهره هنردوست و جوان با استعداد, محترمه سپوژمی جبار خیل رئیس انجمن زنان, محترمه شکوه انصاری چهره اجتماعی, محترم علی افشار و محترمه ایرا سخی, بصورت کوتاه با پیام های تبریکی, موفقیت های بیشتری را به اشتراک کنندکان آرزو نمودند.

در پایان بخش اول, محترم حبیب سخی عضو هیئت رهبری انجمن ضمن شاد باش ها بمناسبتهای یاد شده, مراتب امتنان خود را از حضور گرم اشتراک کنندگان وهمچنان برگزار کنندگان محفل ابراز داشته, موفقیتهای مزید شان را متمنی شد.

اتن ملی توسط دوشیزگان و بانوان, برنامه دیگری بود که در دست اجرا گذاشته شد و مورد توجه و کفزدن های ممتد حاضرین واقع شد که از جانب رهبری انجمن میهن حایز تحایف نیز گردیدند.

به همین ترتیب تاقه گلهای زیبا به بانوان گرامی اهداء و برای ایشان کامیابی های بیشتر مطالبه گردید.

پص از صرف نان شب, نوبت به موسیقی لایف رسید که هنرمندان خوش صدا, برادران, حجت ووحدت رحیمی با آهنگ های شاد خود فضای محفل را به جشنواره واقعی مبدل ساختند.

این شب نشینی در فضای گرم و صمیمانه, تصویر و فلمبرداری های یادگاری و تمنای سال خوش به همگان, پاسی از نیمه شب یه پایان خود رسید.

 

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

مارچ 2019

گتنبرگ ـ سویدن